2. Konfirmációs felkészítő – 2014.12.07.

1. Képek

 

 

2. Énekek

2_konfirmacios_felkeszites_enek_2014_12_09Énekek letöltése pdf formátumban.

 

3. Megtanulandó

Az Atya – Teremtő és Mindenható

19. Hogyan jött létre a világ?
A világot Isten teremtette az ő dicsőségére.

20. Szembe kell-e állítani a Bibliát és a természettudományt?
Nem szabad szembeállítanunk, mert a Biblia a Teremtő Istenről, a természettudomány pedig a teremtett világról szól.

21. Ezek szerint a hit és a tudás nem ellentétek?
Nem ellentétesek, mert a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte pedig a tudatlanság.

22. Mi vagy ki a teremtés csúcsa?
A teremtés csúcsa az ember, akit Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett.

23. Ha Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette embert, akkor ez miben nyilvánul meg?
Abban, hogy az ő szentsége, igazsága és szeretete tükröződhet benne.

24. Milyen feladatot adott Isten az embernek a teremtés után?
Azt, hogy uralkodjon a teremtett világon úgy, hogy gondoskodik róla és vigyáz rá.

25. Mi a gondviselésbe vetett hit lényege?
Az, hogy Isten szeretetét állandóan tapasztalom és tudom, hogy életemet nem a szerencse és a véletlenek irányítják, hanem az én mennyei Atyám.

26. Magára hagyta Isten a megteremtett embert?
Nem hagyott magunkra, sőt gondoskodó szeretettel vezeti azoknak az életét, akik benne bíznak.

27. Milyen következményei vannak a gondviselésbe vetett hitnek?
Megszabadít az aggodalmaskodástól, a babonáktól, a félelmektől. Ezek helyett örömöt, hálát és reményt ad a szívembe minden körülmény között.

28. Hogyan fejezheted ki azt, hogy hiszel a gondviselő Istenben?
Úgy, hogy imádkozom. Őszintén kiöntöm szívemet a mennyei Atya előtt.

29. Azt mondtuk, hogy a teremtés csúcsa az ember. Miben nyilvánult ez meg?
Abban, hogy Isten szabad akaratot adott nekünk, nem akarta, hogy rabszolgaként vagy robotként szolgáljuk Őt, hanem az volt a szándéka, hogy szeretetkapcsolat kössön össze Vele.

30. Hogyan jött a bűn a világba?
Az első emberpár, Ádám és Éva engedetlenségével, aminek a következménye az eredendő bűn.

31. Miért születik bűnben minden ember?
Azért, mert az eredendő bűn nemzedékről nemzedékre tovább öröklődik.

32. Hogyan ismerhetjük meg legjobban bűneinket?
A törvényből, amelynek összefoglalása a Tízparancsolat.

33. Kálvin János reformátor három dologhoz hasonlította a Tízparancsolatot, mik ezek?
Ez három eszköz: a tükör, a fék és az ösztöke.

34. Hányféleképpen vétkezhetsz Isten és felebarátod ellen?
Négyféleképpen: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.

35. Isten magára hagyta a bűnös embert?
Nem, hanem elküldte Jézus Krisztust, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.

36. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok.
Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított.
Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről,
sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia.
Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.

A tananyag letöltése pdf formátumban.