A jövő héten temetjük:

2014. szeptember 29. hétfő 11.00
Béres György 71 évet élt presbiter testvérünket
Északi temető régi ravatalozó
2014. szeptember 29. hétfő 15.00
Molnár Józsefné sz. Kalán Ilona élt 90 évet
Korányi úti ravatalozó
2014. október 1. hétfő 14.00
Dancs Rudolfné sz. Nagy Lenke Viola élt 85 évet
Korányi úti ravatalozó

Jövő heti alkalmaink:
A reggeli áhítatokat hétfőtől- péntekig 7.30 – 7.45 között tartjuk a kazettás gyülekezeti teremben a gyülekezeti ház főbejárata felől is be lehet jönni.

A hétköznapi esti alkalmak evangélizációs hét keretében lesznek megtartva szeptember 29 – október 2 (hétfőtől- csütörtökig) között minden este 18 órától, igét hirdet Itzés István evangélikus lelkész

Egyéb hirdetések:
Pénteken egyházmegyei Közgyűlés volt templomunkban, ahol az egyházmegye közössége köszönetét fejezet ki Horváth Csaba presbiterünknek a 3 választási ciklusban végzett egyházmegyei szolgálataiért.

Szeretettel hirdetjük, hogy egyházmegyei csendes- pihenő hét lesz Berekfürdőn október 13.-17. között. 15.000.-Ft, 5.000.-Ft előleg befizetésével lehet jelentkezni. Bővebb felvilágosítás a Hirdetőn, Honlapon és jelentkezés a lelkészi hivatalban. Jelentkezési határidő: október 1.

Megérkezett a Reformátusok Lapja, a kijáratnál elvihető.

Elkezdtük a konfirmációs felkészítés megszervezését. Presbitereik minden nálunk keresztelt és most 7, vagy 8. osztályt kezdett fiatalok családját felkeresik. De kérjük azok jelentkezését, akik szeretnének felkészülni a konfirmáció által az önálló egyháztagságra.

Párhuzamosan gyűjtjük a felnőtt korúak konfirmációs szándékát, nekik felkészítő bibliaiskolát indítunk az ősz folyamán.

Folytatódik az egyházközség Honlapjának élete, néhány alapvető fontos információval kezdtünk és folyamatosan feltöltésre, naprakészséggel tartjuk fenn. refnyiregyhaza.hu. a vasárnapi hirdetések ott megtalálhatók.

A Városi Alians Közösség evangélizációt tart templomunkban szeptember 29-október 2. között hétfőtől- csütörtökig, igét hirdet Itzés István ev. lelkész.

Jövő vasárnap reggel 8.00-kor családos istentisztelet lesz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.