2014. október 4. szombat

17.30 házasságkötés megáldása: Szegedi János – Mányik Tünde

2014. október 5. vasárnap

8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11. -családi istentisztelet a Jókai Mór Ref. Ált. Iskola szolgálatával

9.00 istentisztelet – Örökösföld Westsik Vilmos Középiskola aulája

9.00 istentisztelet – Kálvineum Idősek Otthona Kemecsei út

10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
keresztelés: Szalona Lara, Nagy Maxim, Legeza Luca, Török Noémi, Boros Fanni

15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom

17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2014. október 6. hétfő

7.30-7.45 között reggeli áhítat –  kazettás gyülekezeti terem

18.00 férfi bibliaóra – Bessenyei téri gyülekezeti ház

2014. október 7. kedd

7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

18.00 gyülekezeti bibliaóra – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 8. szerda

7.30-7.45 között reggeli áhítat

11.00 temetés – Káté Lászlóné 82.é. Korányi úti ravatalozó

13.00 temetés – Hajdu Lajos 67. é. Főbejárati ravatalozó

2014. október 9. csütörtök

7.30-7.45 között reggeli áhítat

14.00 temetés – Benics Kálmán 86.é. Korányi úti ravatalozó

17.30 Nikodémusok órája – bibliakör – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 10. péntek

7.30-7.45 között reggeli áhítat

17.00 ifjúsági

2014. október 12. vasárnap

8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

9.00 istentisztelet – Örökösföld Westsik Vilmos Középiskola aulája

9.00 istentisztelet – Kálvineum Idősek Otthona Kemecsei út

10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.

15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom

17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2014. október 5-i, vasárnapi hirdetések

 Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. Béres György 71 évet élt presbiter testvérünk, aki 42.évig presbiterként szolgált gyülekezetünkben
2. Molnár Józsefné sz. Kalán Ilona élt 90 évet
3. özv. Dancs Rudolfné sz. Nagy Lenke Viola élt 85 évet
4. Bandula Margit sz. Ádám Margit 70.é.

Házasságkötésükre Isten áldását kérték:
Szegedi János és Mányik Tünde

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:

1. Baba- Mama Kör szerveződik kisgyermekes anyukák és gyermeket várók részére, jelentkezés a Lelkészi Hivatalban
2. Elkezdtük a konfirmációs felkészítés megszervezését. Presbitereink minden nálunk keresztelt és most 7, vagy 8. osztályt kezdett fiatalok családját felkeresik. De kérjük azok jelentkezését, akik szeretnének felkészülni a konfirmáció által az önálló egyháztagságra.
3. Párhuzamosan gyűjtjük a felnőtt korúak konfirmációs szándékát, nekik felkészítő bibliaiskolát indítunk az ősz folyamán.
4. Folytatódik az egyházközség Honlapjának élete, néhány alapvető fontos információval kezdtünk és folyamatosan feltöltésre, naprakészen tartjuk fenn:  refnyiregyhaza.hu.  a vasárnapi hirdetések ott megtalálhatók.
5. A Reformátusok Lapja, a kijáratnál található.
6. A Városi Alliance Közösség evangélizációt tartott templomunkban az elmúlt hét 4 estéjén.
7. Holnap október 6. az Aradi Vértanúkra emlékezünk ezért ma záróénekünk a Himnusz.
8. Jövő vasárnap Önkormányzati választások, társadalmi felelősségünknek tegyünk eleget, ahogy az Ige tanít: Munkálkodjatok város jólétén!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.