Közösen ünnepelte 2014. október 31-én este a Reformáció napját Nyíregyháza evangélikus és református közössége. A protestáns hívek sötétedés után a Nyíregyháza-Városi Református Templom előtt a Kálvin téren gyülekeztek, ahonnan fáklyás menetben zsoltárok és dicséretek éneklése közben szép rendben vonultak a Luther téri Evangélikus Nagytemplomba. Megható, felemelő érzés volt ez az együvé tartozás kifejezése hitünknek nyílt megvallásával, nem rejtettük véka alá református és evangélikus identitásunkat.

DSC_0043

Az ünnepi istentisztelet 18.00 órakor kezdődött Adámi László evangélikus lelkész oltár előtti szolgálatával, a Róma 12,1 – 8 igeszakaszt olvasta fel. A reformátusok énekkara a 134. zsoltárt – Úrnak szolgái mindnyájan – énekelte Kissné Dr. Mogyorósi Pálma egyetemi adjunktus vezényletével. Az egész gyülekezet éneklésével – Jer örvendjünk keresztyének – folytatódott az istentisztelet, majd Dr. Gaál Sándor református esperes-lelkész  teológiai tanár igehirdetése következett. A Lukács 10,25 – 37 igerész alapján szólt hozzánk, az irgalmas samaritánus történetét magyarázta, vonatkoztatva azt a mai egyházi életünkre. Hogyan lehetünk egyház csaknem 500 év múltán a reformáció után? Mit mond rólunk a világ? Hogyan lehetünk Isten egyháza a 21. században? Jó példázat erre az irgalmas samaritánus. Nem az a fontos, hogy mit mondanak az emberek rólunk, hanem mit mond Isten? Ettől lesz reformáció. Mit mond nekem Isten az egyházról? Ez a központi üzenete az estének. A példázat erről szól.

DSC_0145DSC_0154

Ötféle egyházi modellt vázolt fel, amelyek jellemzik korunkat: a magyarázkodó, a törvénytudó, a felelősség és kötelezettség nélküli, az áldozatkész egyház képe és egy jobb egyház típusa összefoglalásul.

A kirabolt félholtra vert ember bűnnel terhelve becsapottan feküdt ott elhagyatva, talán önhibájából vagy a nélkül, de jött hozzá valaki, az irgalmas samaritánus, Jézus Krisztus, aki megsegítette őt.

A mai egyház dolgozik az ötödik gyülekezeti modellen, jobb egyház akar lenni.

Az igeszolgálatot a samaritánus történetének tovább gondolásával fejezte be, aki újból és újból számtalanszor megtette ezt a veszélyes utat, rutinosan gyógyított ezreket, de később a sivatag felé haladt, a rablók tanyáján felkereste az elkövetőket és rajtuk segített. Ezután zavartalanul utazhatott ezen az úton és sok időt takarított meg.

Az istentisztelet befejező szakaszában az evangélikus énekkar szolgált. Dr. Kovács László Attila evangélikus lelkész orgonista-zeneszerző erre az alkalomra írt korál kantátáját adták elő Kiss Zoltán orgona művész kíséretével. Ennek a lutheri reformáció éneknek a szövege: „Eljött hozzánk az üdvösség, Mely kegyelemből árad, Jóra nincs bennünk tehetség, Erőnk hiába fárad. De a hit Krisztusra tekint, Ki örök érdeme szerint, Közbenjáró lett értünk.”

DSC_0158

Az ünnepi istentisztelet végén Adámi László köszönetet mondott a szolgálóknak, áldó imádságával és az „Erős vár a mi Istenünk” lutheri ének közös éneklésével zárult a reformációi megemlékezésünk.

 Horváth Csaba

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.