Választási Közlemény

A Nyírségi Református Egyházmegye Választási Bizottsága a 2014. évi választások eredményeként közzéteszi az alábbiakat.
Az egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselőkre az egyházközségek presbitériumai által leadott 80 érvényesen szavazat alapján a választás szavazatbontás utáni eredménye:
Esperesi tisztség: Dr. Gaál Sándor 80 szavazat.
Egyházmegyei gondnok tisztség: Nyeste Ferenc 80 szavazat
Egyházmegyei lelkészi főjegyző tisztség: Kozma Mihály 80 szavazat
Egyházmegyei világi főjegyző tisztség: Dr. Bátori Gábor 80 szavazat

Zsinati lelkészi képviselő: Dr. Gaál Sándor 80 szavazat
Zsinati lelkészi póttag: Kozma Mihály 80 szavazat
Zsinati világi képviselő: Bátori Gábor 79 szavazat, Nyeste Ferenc 74 szavazat
Zsinati világi póttag: Dr. Vonza András 80 szavazat, Papp Béla 73 szavazat

Mivel valamennyi jelölt elérte a megválasztásához szükséges szavazatszámot, a Választási Bizottság a jelölteket megválasztottnak nyilvánítja.
A döntés ellen a választójogi törvény által meghatározott keretek között van helye a fellebbezésnek.

 

Nagy József                                                                                                                                            Bodnár Máté
bizottsági elnök                                                                                                                                    bizottsági jegyző

 

Nyíregyháza, 2014. december 5.


 

Hétköznapokon az előttünk álló napokban 9.00-15.00 között a Jósa András Kórházban levő Vérellátó Központban véradással tudjuk segíteni egy kárpátaljai kisfiú gyógykezelését. A segítők bármilyen vércsoportból adhatnak vért. A beteg gyermek neve: Béres Krisztián, János- ezt kell jelezni a véradáskor.
Lehet ez a Mikulás-ajándék, annak aki számára most ez a legfontosabb
.

Köszönet a segítőknek!

 


 

2014. november 30. vasárnap – Advent I. vasárnapja

8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

9.00 énekkari próba – kazettás gyülekezeti terem

10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11. -keresztelés
Istentisztelet után szeretetvendégségre kávé/tea várjuk a gyülekezetet!

14.00 istentisztelet – Rozsrét

15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom

17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2014. december 1. hétfő

7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

14.00 temetés  Török András élt 70 évet – Északi temető, Főbejárati ravatalozó

18.00 férfi bibliaóra Bessenyei téri gyülekezeti terem

2014. december 2. kedd

7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

13.00 temetés Nagy Ferenc élt 87 évet – Északi temető, Főbejárati ravatalozó

18.00 gyülekezeti bibliaóra – kazettás gyülekezeti terem

2014. december 3. szerda

7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

2014. december 4. csütörtök

7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

10.00 Baba-mama kör

13.00 temetés: ö. Kakab Jánosné 76.é. Korányi úti ravatalozó

17.00 Nikodémusok órája

2014. december 5. péntek

7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

17.00 ifjúsági bibliaóra

2014. december 6. szombat

16.00 családos bibliaóra

2014. december 7. vasárnap – Advent II. vasárnapja

8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11. – családi istentisztelet

9.00 istentisztelet – Örökösföld Westsik Vilmos Középiskola aulája

9.00 énekkari próba – kazettás gyülekezeti terem

10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11. -keresztelés

14.30 konfirmációs előkészítő -kazettás gyülekezeti terem

15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom

17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2014. november 30-i, vasárnapi hirdetések

Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. özv. Szikora Józsefné sz. Becsei Márta 80.é.
2. Botos Gyula 66.é.
3. Kozma János 83.é.

Az elmúlt héten megkereszteltük:
Kontig Kende

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:

  1. A Reformátusok Lapja, a kijáratnál megtalálható.
  2. Énekkari próba vasárnap 9.00-kor
  3. Baba-mama kör következő alkalma december 04-én csütörtökön 10.00 órától lesz.
  4. A Konfirmációi előkészítő következő alkalma 2014. december 07-én, a reánk következő vasárnapon lesz 14.30-tól.
  5. Tartós élelmiszer a rászorulóknak.
  6. Megérkezett a 2015. évi Bibliaolvasó Kalauz, szeretettel ajánljuk a mindennapos Biblia olvasáshoz. Falinaptár.
  7. Egyházközségünk Honlapjának címe: www.refnyiregyhaza.hu a vasárnapi hirdetések ott megtalálhatók.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.