Az RMK (Református Missziói Központ) Vakmissziójának Debrecen Mester utcai csoportja immár második éve tartotta karácsonyi úrvacsorás alkalmát a belvárosi gyülekezetben. Az alkalmon több mint hatvan testvér, látók és látássérültek vettek részt. Az úrvacsorás istentiszteleten az igehirdetést és az úri szent vacsora kiszolgáltatását egyaránt Pocsai László, a Gyülekezet segédlelkésze végezte. Az alkalmon a miskolci vakok, Horváth Attila kórusa egyházi és világi énekekből álló verses műsort adott. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult melyet a gyülekezeti asszonytestvérek szeretettel készítettek elő.

Isten iránti hálás szívvel köszönjük a Gyülekezet tagjainak az áldozatos szeretetüket.
Szakáll Zsombor a Vakmisszió Debrecen Mesterutcai csoportjának vezetője.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.