2016. február 28. vasárnap
 8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
10.30 Istentisztelet – templom, Gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 Istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
15.00 8. osztályosok konfirmációs előkészítője
17.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2016. február 29. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
11.00 temetés – Horváth József 86 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó.
15.00 temetés – Dr. Valkóczy Aurélia Erzsébet 83 évet élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó.

2016. március 1. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 Gyülekezeti Bibliaóra – kazettás gyülekezeti terem.

2016. március 2. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
14.00 temetés – Vékei György 56 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó.
15.00 temetés – Orosz Tiborné született Aradi Erzsébet 81 évet élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó.
15.00 Nőszövetség alkalma
17.00 Kórus próba– Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.

2016. március 3. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 Baba-mama kör – Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.
17.00 Nikodémusok órája – Bessenyei téri gyülekezeti terem.
18.00 Presbiteri gyűlés

2016. március 4. péntek
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
13.00 temetés – Földi Imréné született Kárpáti Zsuzsanna 81 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó.
17.00 Ifjúsági Bibliaóra – Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.
17.30 Felnőtt konfirmációs felkészítő alkalom – Kálvin téri gyülekezeti ház.

2016. március 6. vasárnap
 8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
9.00 Istentisztelet – Örökösföld, Westsik Vilmos Középiskola
10.30 Istentisztelet – templom, Gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 Istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
17.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2016. február 28-i, vasárnapi hirdetések

Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. Gyafka Pálné született Kozma Jolán 94 évet élt.
2. Csikós György Pál 56 évet élt.
3. Baraksó Zoltán 85 évet élt.
4. Vécsei Károly 90 évet élt.
5. özv. Jakab Lajosné született Móré Anna 94 évet élt.
6. id. Gaál Sándor 88 évet élt. – Gaál Sándor esperes úr édesapja temetése Rohodon volt. A család szeretettel megköszöni a részvétnyilvánításokat és sokak együtt érző jelenlétét, imádságát.

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:
1. Ma gyülekezetünk énekkara a Magdaléneumban szolgál.
2. Református védőnők és lelkészek egyházmegyei találkozója volt tegnap gyülekezetünkben.
3. Tegnap 24 fővel végeztük el a Bessenyei téri gyül. ház pincéjének lomtalanítását. Köszönjük a résztvevők áldozatos munkáját
4. Csekkes és átutalásos egyházfenntartás befizetésnél minden felnőtt korú ref. családtag nevét tüntessük fel!
5. Egyházmegyei Csendes-Pihenő Hét lesz Berekfürdőn 2016. április 18-22. között. Részletek és jelentkezés a lelkészi hivatalban.
6. Református Esték március 5-én, szombaton, 18.00 órától Szabó Dénes tart előadást. Helyet biztosító kártyát díjtalanul vehetünk át a Lelkészi Hivatalban.
7. Következő Református Este Rendezvényünk március 18-án lesz, Gryllusz Dániel és Csapata lépnek fel, erre a jövő vasárnaptól lehet helybiztosító kártyát igényelni majd
8. Berekfürdői több nemzedékes gyülekezeti tábor lesz augusztus 14-19.
9. Örömmel jelentem, ahogyan látható is a Bessenyei téri szolgálati lakás felújítási-bővítési munkálatai szépen haladnak.
10. Reformátusok Lapja legújabb száma a bejáratnál megvásárolható

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.