2016. augusztus 7. vasárnap
8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
9.00  Istentisztelet – Örökösföldön a Westsik Vilmos Középiskolában
10.30 Istentisztelet – templom, Gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 Istentisztelet – Borbányán az evangélikus templomban
17.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2016. augusztus 8. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
15.00 temetés – Rácz Zoltánné született Balogh Ilona 65 évet élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó

2016. augusztus 9. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
14.00 temetés – Ignéczi Ferenc 78 évet élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó
18.00 Gyülekezeti Bibliaóra – kazettás gyülekezeti terem.

2016. augusztus 10. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
14.00 temetés – Nemes József 66 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó

2016. augusztus 11. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
17.00 Nikodémusok órája – Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.

2016. augusztus 12. péntek
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
14.00 temetés – özv. Lénárt Andrásné 75 évet élt. Borbányai temető ravatalozó
17.00 Ifjúsági Bibliaóra – Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.

2016. augusztus 14. vasárnap
8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
10.30 Istentisztelet – templom, Gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 Istentisztelet – Borbányán az evangélikus templomban
17.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2016. augusztus 7-i, vasárnapi hirdetések

Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. Dr. Arató István Vilmos 96 évet élt.
2. Simai Ferencné született Gyáni Katalin 67 évet élt.
3. Balázsi Jánosné született Dienes Margit 89 évet élt.
4. Bartha Gyuláné született Bakk Ilona 94 évet élt.
5. Veres Gusztáv 86 évet élt.
6. Karsai Istvánné sz. Kiss Piroska 79 évet élt.

Az elmúlt héten 4 gyermeket kereszteltünk.

Házasságkötésükre a reánk következő szombaton kérik Isten áldását:
1. Pásztor László és Nagy Gréta
2. Tandi Gergő Attila és Kovács Alexandra
3. Illés István és Csuka Anett Erika
4. Sóvári László és Pásztor Katalin
5. Tamás Zoltán és Soós Kinga

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:
1. A berekfürdői több nemzedékes gyülekezeti táborba jövőknek hirdetjük, hogy augusztus 14-én 15.00 órakkor találkozunk mindannyian a kazettás gyülekezeti teremben és innen indulunk majd Berekfürdőre. A berekfürdői családi táborba utazáshoz buszt szervezünk. Aki busszal szeretne jönni kérjük iratkozzon fel a lelkészi hivatalban.
2. Jövő vasárnap a 10.30-es istentiszteleten lesz Pocsai László búcsú istentisztelete.
3. Reformátusok Lapja legújabb száma a bejáratnál megvásárolható.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.