2016. október 2. vasárnap
8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
9.00 Istentisztelet – Örökösföldön a Westsik Vilmos Középiskolában
10.30 Istentisztelet – templom, Gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 Istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
17.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2016. október 3. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 Férfi Bibliaóra

2016. október 4. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 Gyülekezeti Bibliaóra

2016. október 5. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
17.00 Kórus próba– Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.

2016. október 6. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 Baba-mama kör – Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.
17.00 Nikodémusok órája– kazettás gyülekezeti terem
18.00 Felnőtt konfirmációs felkészítő alkalom – Kálvin téri gyülekezeti ház.

2016. október 7. péntek
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
11.00 temetés – Nagymáté Bertalanné született Varga Ilona 84 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó
13.00 temetés – Kecskeméti Lászlóné Dr. Balogh Márta 80 évet élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó
14.00 temetés – Kocsis Istvánné született Szilágyi Erzsébet 76 évet élt.
16.00 Ifjúsági Bibliaóra
16.30 Felnőtt konfirmációs felkészítő alkalom – Kálvin téri gyülekezeti ház.
17.00 Ifjúsági Bibliaóra
18.00 Református Esték: Kiss Klára előadása-„Segítség! Kamasz lett a gyermekem!-címmel

2016. október 9. vasárnap
8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
10.30 Istentisztelet – templom, Gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 Istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
17.30 Angol-magyar nyelvű Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2016. október 2-i, vasárnapi hirdetések

Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. Dr. Jármy Jolán 79 évet élt.
2. Tóth Sarolta 74 évet élt.
3. Jarkovszkiné Resán Mária 83 évet élt.
4. özv. Tóth Gézáné született Szabó Edit 82 évet élt.

Az elmúlt héten 4 gyermeket kereszteltünk meg.

Házasságkötésükre kérik Isten áldását a jövő héten:
1. Farkas Gábor és Molnár Ildikó
2. Czomba Csaba és Pálinkás Zsuzsa Petra

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:
1. Az elmúlt héten a nőszövetség tagjai csendesnapokon vettek részt Beregdarócon.
2. A Református Esték újra folytatódnak, október 7-én pénteken 18.00-tól Kiss Klára a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatója, lelkipásztor-iskolaigazgató tart előadást: Segítség! Kamasz lett a gyermekem – címmel.. Helyfoglaló kártyákat lehet kérni a Lelkészi Hivatalban.
3. Iskolánk tanulói a Reformáció 500 éves évfordulójára készülve Jókais Füzetet kapnak. A havonkénti családos Istentiszteleteken való részvétel alkalmával 1-1 reformátor képét ragaszthatják be a kis füzetbe. Ha valaki betegség miatt nem tud részt venni, akkor más alkalommal abban a hónapban szeretettel várjuk.
4. Egyházfenntartói járulék befizetésére emlékeztetek, név, cím, feltüntetése fontos!
5. Reformátusok Lapja legújabb száma a bejáratnál megvásárolható.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.