A Reformáció közeledő ötszázadik évfordulója méltó ünneplésére készülve a Nyíregyháza-Városi Református Gyülekezet  Református Esték szervezésével szeretne maradandó emléket állítani a hitéletünk megújítóira visszatekintve.

A múlt év végén kezdődött el ez a sorozat neves keresztyén hitű előadók  (Mészáros János Elek, Szabó Dénes, Gryllus Vilmos, Berkesi Sándor, Szabó Soma, Papp Lajos) meghívásával, akik énekmondással, zenével és szavakkal tettek bizonyságot az élő Istenről, hogyan alakult az életük  hitük gyakorlásával. Legutoljára, 2016. november  30 – án a Gyülekezetünk fenntartásában  működő Jókai Mór Református Általános Iskola pedagógusai saját kezdeményezésükkel adtak egy estét betöltő műsort az adventi időszakra készülve. Felemelő érzés volt, amikor gitárkísérettel kezdték el énekelni a gyülekezeti terembe bevonuló tanárok a  Várj, ember szíve készen! ….kezdetű éneket. Ezután következtek a szép adventi és karácsonyi történetek, versek, közben az énekkar szolgálatát hallhattuk.

Az előadásuk végén a jelen levőket is bevonták a közös éneklésbe, így igazi közösséggé váltunk,  énekszóval vallva meg hitünket. Az egész estnek meghitt légköre volt. Örömmel töltött el mindannyiunkat, hogy hitüket megvalló tanárokkal találkozhattunk. A mély átéléssel felolvasott történetek lelki feltöltődést jelentettek a hallgatóságnak. Isten áldja meg a – felnövekvő ifjúságot nevelő, értük felelősséget vállaló – tanárokat.

Horváth Csaba

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.