2017. január 1. vasárnap – Újév
8.30 Istentisztelet a templomban – Kálvin tér 11.
9.00 Örökösföldön Istentisztelet – a Westsik Vilmos Középiskolában
10.30 Istentisztelet, gyermekistentiszteletek a templomban – Kálvin tér 11.
15.00 Istentisztelet Borbányán – az evangélikus templomban
17.30 Istentisztelet a templomban – Kálvin tér 11.

2017. január 2. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 Férfi Bibliaóra

2017. január 3. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
11.00 temetés, Erdélyi Albertné született Janka Sarolta 91 évet élt, Budapesten élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó.
18.00 Gyülekezeti Bibliaóra

2017. január 4. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
11.00 temetés, Kiss Sándorné született Kerekes Erzsébet 96 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó.
14.00 temetés, Filep Mária 89 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó
15.00 temetés, Szabó Józsefné született Rocskó Júlianna 82 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó.
15.00 Nőszövetségi alkalom
17.00 Énekkari próba

2017. január 5. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 Baba-mama kör
17.00 Nikodémusok órája

2017. január 6. péntek
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 temetés, Molárovics György János 62 évet élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó.
13.00 temetés, Zentai Levente 51 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó.
16.00 és 17.00 ifjúsági alkalmak

2017. január 8. vasárnap
8.30 Istentisztelet a templomban – Kálvin tér 11.
10.30 Istentisztelet, gyermekistentiszteletek a templomban – Kálvin tér 11., beszámoló a 2016.év gyülekezeti életéről, majd Presbiteri fogadás.
15.00 Istentisztelet Borbányán – az evangélikus templomban
17.30 Istentisztelet a templomban – Kálvin tér 11.

2017. január 1-i, vasárnapi hirdetések

Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. Nagytiszteletű Hadházy Sándorné született Tóbiás Klára Margit 83 évet élt.
2. Szegedi Istvánné született Bartha Erzsébet 92 évet élt.
3. Sipos József 91 évet élt.
4. Hegedüs Sarolta 91 évet élt.
5. Ádám Ilona született Dancs Ilona 70 évet élt.
6. Jávorszki Józsefné született Rácz Piroska 90 évet élt.

Az elmúlt héten 8 gyermeket kereszteltünk meg.

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:
1. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy Örökösföldön a Szalag és Törzs utca sarkán levő telket egyházközségünk megvásárolta az Önkormányzattól a már felépült róm. és görögkatolikus templomok szomszédságában saját templom, gyülekezeti központ építése céljából.
Elérkezett tehát az ideje annak, hogy közadakozást hirdessünk arra a célra, hogy ott református templom épülhessen. Szeretettel kérjük, hogy akinek Isten indíttatást ad járuljon hozzá lehetősége szerint. Tisztelettel kérjük, hogy az anyagi tervezés érdekében ki-ki tegye meg felajánlását arra vonatkozóan, hogy a 2017. évben milyen összeggel kívánja, tudja támogatni tervünk megvalósítását. Abban az esetben is tegyük ezt meg, ha nem az év elején valósítjuk meg felajánlásunkat. Amely egy vagy több összegű is lehet, sőt havonkénti megbontásban is szeretettel elfogadjuk a támogatást.
Isten áldása legyen régóta megálmodott tervünk megvalósulásán.
2. Felnőtt konfirmációra várjuk a jelentkezéseket január 15-ig.
3. Szeretettel köszönjük kántorunkat Kozma Ildikót aki újra szolgál közöttünk.

Istentől gazdagon megáldott, boldog új évet kívánunk!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.