2017. május 31. szerda

Hogyan legeltet Isten?

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet – így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.
(Ez 34,15-16)

Giuseppe Garibaldi (1807- 1882) a nagy olasz hazafi és hadvezér egy gyakorlat alkalmával késő este összetalálkozott egy hegyi pásztorral, aki eltévedt bárányát kereste. A hadvezér kiadta a katonáinak a parancsot, hogy azonnal menjenek szét és keressék a bárányt. Ő maga is elindult a bárány keresésére. A katonák fáradtan tértek vissza reggel, minden eredmény nélkül. Egyik katona bement a vezérhez reggel, hogy felköltse, mert a szokottnál később ébredt, s akkor történt, hogy Garibaldi a fekvőhelye alól elővette a kisbárányt, amelyet az éjszaka ő maga talált meg és elküldte a pásztornak azt.

A mi lelkünk hadvezére, a mi Urunk Jézus Krisztus azért jött, azért küldötte őt Isten, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. (Prókai Árpád)

 *****************************************************

Imádság:
Uram! Sok elveszett bárányod van még. Keresd, kutasd őket. Nagyon hálás vagyok megtalált életemért. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:
Ne mi „terjedjünk”, ne valami emberi gondolat, értelmezés, kegyesség terjedjen, „megerőszakolva” a másikat, hanem az Úr Igéje, a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliuma, a megváltás örömhíre terjedjen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.