4. Konfirmációs felkészítő – 2015.02.08.

1. Képek

 

 

2. Énekek

4_konfirmacios_felkeszites_enek

Énekek letöltése pdf formátumban.

 

3. Megtanulandó

A Szentlélek és az Egyház

1. Kicsoda a Szentlélek?
A Szentháromság harmadik személye, akit az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen imádunk.

2. Mikor ünnepeljük a Szentlélek kitöltetését?
A Szentlélek kitöltetését pünkösdkor ünnepeljük.

3. Hányan tértek meg Péter pünkösdi prédikációjára?
Háromezer ember. Innen számítjuk a keresztyén egyház megalakulását.

4. Mi volt jellemző az első keresztyén gyülekezetre?
Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

5. Mit hiszel az Anyaszentegyházról?
Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől annak végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok.

6. Mi az egyház négy tulajdonsága?
Az egység, a szentség, az egyetemesség, és az apostoli jelleg.

7. Mi az egyház négy ismertetőjegye?
Az ige hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, az egyházfegyelem gyakorlása és a szeretetszolgálat.

8. Hogyan tesz Isten bennünket alkalmassá Egyháza szolgálatára?
Mindnyájunknak ad valamilyen lelki ajándékot az egész gyülekezet épülésére.

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 2. része szól az első keresztyén gyülekezet életéről:
37Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” 38Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” 40Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: „Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!” 41Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 42Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 47dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

A tananyag letöltése pdf formátumban.
 

Konfirmációs előkészítő alkalmak 2015-ben
vasárnap 14.30-tól!

  1. január 11.
  2. február 8.
  3. március 8.
  4. április 12.
  5. május 10.
  6. május 16-17. 8. osztályosok konfirmációja