Alapítvány

Az Alapítvány neve: „Lukács Ödön Református Egyházépítő Alapítvány”

Az Alapítvány székhelye: 4400. Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
honlapja: www.refnyiregyhaza.hu/lukacs_odon.html

Az Alapító neve: Nyíregyháza – Városi Református Egyházközség
székhelye: 4400. Nyíregyháza, Kálvin tér 11.

Az Alapítvány célja:
– Egyházi célt szolgáló törekvések és az egyház szociális működéséhez szükséges feltételek megteremtése.
– Parochia épület, öregek otthona, új istentiszteleti helyek építése.
– Egyházi iskolák üzemeltetése.
– Meglévő ingatlanok, azok berendezéseinek felújítása és karbantartása.
– Egyházi, szociális és egészségügyi intézmények működésének elősegítése.
– Szervezeti és kölcsönös információs kapcsolatok kiépítése, belföldi és külföldi gyülekezetekkel és intézményekkel.

A kuratórium összetétele:
– A kuratórium elnöke: Szőke Ottó
– A kuratórium titkára: Vida József
– A kuratórium tagjai: Gencsi Sándor, Nagy Miklós, Szőke Sándor