Aktualitások 2014. október 11. – 2014. október 19.

2014. október 11. szombat

15.00 házasságkötés megáldása: Dr. Balogh Róbert és Kiss Gyöngyi

2014. október 12. vasárnap

8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11. -családi istentisztelet a Jókai Mór Ref. Ált. Iskola szolgálatával

9.00 istentisztelet – Kálvineum Idősek Otthona Kemecsei út

9.00 énekkari próba – kazettás gyülekezeti terem

10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.

15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom

16.00 családos bibliaóra

17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2014. október 13. hétfő

7.30-7.45 között reggeli áhítat –  kazettás gyülekezeti terem

11.00 temetés: Bedő Lajos László élt 82 évet, Főbejárati ravatalozó

18.00 bűnbánati istentisztelet – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 14. kedd

7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

18.00 bűnbánati istentisztelet – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 15. szerda

7.30-7.45 között reggeli áhítat

18.00 bűnbánati istentisztelet – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 16. csütörtök

7.30-7.45 között reggeli áhítat

10.00 Baba-mama kör – Kálvin tér 11.

18.00 bűnbánati istentisztelet – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 17. péntek

7.30-7.45 között reggeli áhítat

17.00 ifjúsági

18.00 bűnbánati istentisztelet – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 18. szombat

7.30-7.45 között reggeli áhítat

10.00 temetés: Balogh Béla 80.é.

2014. október 19. vasárnap

8.00 istentisztelet, úrvacsora osztás – templom, Kálvin tér 11.

9.00 istentisztelet – Örökösföld Westsik Vilmos Középiskola aulája

9.00 istentisztelet – Kálvineum Idősek Otthona Kemecsei út

10.30 istentisztelet, úrvacsora osztás – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.

15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom

17.30 istentisztelet, úrvacsora osztás – templom, Kálvin tér 11. Konfirmációs előkészítő megbeszélése

2014. október 12-i, vasárnapi hirdetések

 Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. Káté Lászlóné sz. Szemők Mária élt 82 évet
2. Hajdu Lajos 67 évet élt
3. Jávor Istvánné sz. Tukacs Berta 81 évet élt
4. Horváthné Cserbik Mónika 41 évet élt
5. Benics Kálmán 86 évet élt

Házasságkötésükre Isten áldását kérték:
Dr. Balogh Róbert és Kiss Gyöngyi

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:

1. Baba- Mama Kör első alkalma október 16-án, csütörtökön 10.00 órától lesz a baba-mama szobában.
2. Az óraátállítással nem változik a vasárnap délutáni istentiszteletek rendje! Tehát vasárnap délután itt a templomban továbbra is 17.30-tól kezdődik az istentisztelet, Borbányán pedig továbbra is 15.00 órától.
3. Október 21-én kedden este 18.00 órától a Szabolcsi Szimfonikusok és a Cantemus Kórus jótékonysági hangversenyt ad templomunkban, adományokat a templomépítés alap céljára fordítjuk.
4. Október 31-én az evangélikus testvérekkel közös reformáció ünnepi istentiszteletet tartunk. Gyülekezés 17.30-kor a Református Templomnál evangélikusok és reformátusok együtt. Innen közösen zsoltár és dicséret énekléssel vonulunk át az ünnepi istentisztelet helyére az Evangélikus Nagytemplomba, ahol kórusaink is szolgálnak.
5. November 2-án vasárnap a 17.30-kor kezdődő istentiszteleten gyászolók alkalmát tarjuk, melyre külön szeretettel hívjuk az elmúlt 1 évben szerettüket elveszítő gyászolókat.
6. November 09-én vasárnap az esti 17.30-kor kezdődő istentiszteleten Granville Pillar ausztráliai lelkipásztor szolgál közöttünk. Erre a kétnyelvű, angol-magyar nyelvű istentiszteletre várunk mindenkit.
7. November 15-én Konfirmandus Találkozó lesz Nyírbátorban, ahova konfirmandusainkkal együtt megyünk..
8. Kérjük azok jelentkezését, akik szeretnének felkészülni a konfirmáció által az önálló egyháztagságra a 7.és 8. osztályos fiatalok köréből..
9. Párhuzamosan gyűjtjük a felnőtt korúak konfirmációs szándékát, nekik felkészítő bibliaiskolát indítunk.
10. Egyházközségünk Honlapjának címe: www.refnyiregyhaza.hu. a vasárnapi hirdetések ott megtalálhatók.
11. A Reformátusok Lapja legfrissebb száma a kijáratnál található.
12. Kérjük a szavazópolgár gyülekezeti tagokat, hogy adják le szavazatukat a mai napi önkormányzati választáson.

Aktualitások 2014. október 4. – 2014. október 12.

2014. október 4. szombat

17.30 házasságkötés megáldása: Szegedi János – Mányik Tünde

2014. október 5. vasárnap

8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11. -családi istentisztelet a Jókai Mór Ref. Ált. Iskola szolgálatával

9.00 istentisztelet – Örökösföld Westsik Vilmos Középiskola aulája

9.00 istentisztelet – Kálvineum Idősek Otthona Kemecsei út

10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
keresztelés: Szalona Lara, Nagy Maxim, Legeza Luca, Török Noémi, Boros Fanni

15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom

17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2014. október 6. hétfő

7.30-7.45 között reggeli áhítat –  kazettás gyülekezeti terem

18.00 férfi bibliaóra – Bessenyei téri gyülekezeti ház

2014. október 7. kedd

7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

18.00 gyülekezeti bibliaóra – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 8. szerda

7.30-7.45 között reggeli áhítat

11.00 temetés – Káté Lászlóné 82.é. Korányi úti ravatalozó

13.00 temetés – Hajdu Lajos 67. é. Főbejárati ravatalozó

2014. október 9. csütörtök

7.30-7.45 között reggeli áhítat

14.00 temetés – Benics Kálmán 86.é. Korányi úti ravatalozó

17.30 Nikodémusok órája – bibliakör – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 10. péntek

7.30-7.45 között reggeli áhítat

17.00 ifjúsági

2014. október 12. vasárnap

8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

9.00 istentisztelet – Örökösföld Westsik Vilmos Középiskola aulája

9.00 istentisztelet – Kálvineum Idősek Otthona Kemecsei út

10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.

15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom

17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2014. október 5-i, vasárnapi hirdetések

 Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. Béres György 71 évet élt presbiter testvérünk, aki 42.évig presbiterként szolgált gyülekezetünkben
2. Molnár Józsefné sz. Kalán Ilona élt 90 évet
3. özv. Dancs Rudolfné sz. Nagy Lenke Viola élt 85 évet
4. Bandula Margit sz. Ádám Margit 70.é.

Házasságkötésükre Isten áldását kérték:
Szegedi János és Mányik Tünde

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:

1. Baba- Mama Kör szerveződik kisgyermekes anyukák és gyermeket várók részére, jelentkezés a Lelkészi Hivatalban
2. Elkezdtük a konfirmációs felkészítés megszervezését. Presbitereink minden nálunk keresztelt és most 7, vagy 8. osztályt kezdett fiatalok családját felkeresik. De kérjük azok jelentkezését, akik szeretnének felkészülni a konfirmáció által az önálló egyháztagságra.
3. Párhuzamosan gyűjtjük a felnőtt korúak konfirmációs szándékát, nekik felkészítő bibliaiskolát indítunk az ősz folyamán.
4. Folytatódik az egyházközség Honlapjának élete, néhány alapvető fontos információval kezdtünk és folyamatosan feltöltésre, naprakészen tartjuk fenn:  refnyiregyhaza.hu.  a vasárnapi hirdetések ott megtalálhatók.
5. A Reformátusok Lapja, a kijáratnál található.
6. A Városi Alliance Közösség evangélizációt tartott templomunkban az elmúlt hét 4 estéjén.
7. Holnap október 6. az Aradi Vértanúkra emlékezünk ezért ma záróénekünk a Himnusz.
8. Jövő vasárnap Önkormányzati választások, társadalmi felelősségünknek tegyünk eleget, ahogy az Ige tanít: Munkálkodjatok város jólétén!