Házasság Hete

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)

A Házasság Hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban 11. alkalommal került megrendezésre (2018. február11-18), a keresztyén egyházak, illetve civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, segítséget nyújtson a házasságra készülőknek és ötleteket adjon a problémákkal szembesülőknek.

Kapcsolódva az országos rendezvényekhez, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség is felvállalta ezt a nemes kezdeményezést, és ebből az alkalomból két egymással összetartozó rendezvényre hívta meg a gyülekezet házasságban élő tagjait. A meghívást elfogadóknak írásban kellett jelentkezniük az elköteleződés ünnepére. A programot meglepetésnek szánták a szervezők, csupán annyit árultak el, hogy első alkalommal (február 10. szombat) betekinthetünk egy kalandos házasság történetébe. A második napon (február 18. vasárnap) pedig „Házas-randi-vacsorára” várják szeretettel a jelentkezőket. 60 házaspár örömmel érkezett erre a különleges, felemelő alkalomra. A gyülekezet lelkészei gondolták ki és vezették nagyon ötletesen és változatosan a két együttlétet.

A szombati alkalom dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor köszöntője után énektanulással folytatódott. A Kazettás Gyülekezeti Teremben Bodnár Máté tiszteletes úr a fenti igéhez kapcsolódó éneket tanított.

Refrén:
„Egymásnak terhét, ha hordozzátok,
úgy tesztek Jézus szava szerint.
Egymásnak terhét, csak hordozzátok,
mint arra Jézus példája int!”

1. Sok a baj, betegség, sok a gond, nehézség,
Honnan jő ilyenkor segítség?
Refrén……

2. Lelkünk bűnterhét ő önként vállalta át.
Lássuk meg mi is hát más baját!
Refrén…..

Ezt az éneket mindkét alkalommal nagyon sokszor énekeltük, ugyanis ez fejezi ki legjobban a házastársi kapcsolat lényegét, és buzdít arra, hogy Jézus Krisztus példáját követve az ő szava szerint éljünk a házasságban is.

Ezután egy keresztyén filmet néztünk meg: Szerelempróba (Tűzálló), amely egy válságban levő házasságról szól. A válni készülő házaspár sokat vívódik, problémájukat csak külső segítséggel tudják megoldani. A háttérben – a hasonló próbákat kiálló, Isten kegyelmét elfogadó megtért – a férj édesapjának a tanácsai adják a megoldáshoz vezető utat: 40 napon keresztül kell a férjnek bizonyítani a felesége iránti megértését, hűségét. Végül is az imaharc hozza meg az eredményt: mindketten belátják hibáikat, megbocsátanak egymásnak….és a 43. napon új életet kezdenek Krisztusban.

A film megtekintése után házi feladatot is kaptunk esperes úrtól. Minden részt vevő (külön férj és feleség) borítékban vihette el a legfontosabb gondolatsorokat, amelyek a filmben megfogalmazódtak. Ezeket kellett otthon ismét feleleveníteni, hogy jobban emlékezzünk a filmre . A férjeknek az üzenet lényege: „Sosem hagyjuk el a társunkat….különösen tűzben nem.” A feleségeknek így szól : „A házasság szent kötelék, melyet Isten kötött … és ember szét nem választhatja”.

A második, a vasárnap esti alkalom a tanult ének ismétlésével kezdődött, amelyet Bodnár Máté tiszteletes úr igeszolgálata követett a Gal 6,2 alapján: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét”. Ez a bevezető áhítat nagyon jól ráhangolt bennünket az est további részére. Itt volt jelentősége a házi feladatnak, mert kivetítve átismételtük a film tartalmát. Az egész estét esperes úr moderálta. Az asztaltársaságok (négy házaspár ült egy asztalnál) közösen beszélték meg, kinek mi volt a film leglényegesebb üzenete. Az egyes asztalok szóvivői sorban összefoglalták és elmondták a kialakított véleményeket. Értékes, építő jellegű gondolatok fogalmazódtak meg. Az asztaloknál igen jó hangulatban beszélgettünk, ismerkedtünk, hiszen legtöbben egymást csak látásból ismerő gyülekezeti tagok voltunk. Megismerhettük és köszöntöttük a leghosszabb ideje(54 év) és a legrövidebb ideje ( 6 és fél hónap) házasságban együtt élő párokat.

A film megbeszélését, kiértékelését követte a megvendégelés, a finom, bőséges „házas-randi-vacsora”. Köszönjük lelkészeinknek a meghívást és az alkalomhoz méltó szervezést. Gazdagabbak lettünk, hiszen az ige fényében újból rácsodálkozhattunk a házasság és a család összetartó erejének nagy jelentőségére, amely igen fontos napjainkban mind a gyülekezeti közösségben, mind társadalmunkban.

Horváth Csaba és házastársa

Aktualitások 2018. március 25. – 2018. április 2.

2018. március 25. Virágvasárnap
8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
9.00 Istentisztelet – Örökösföldön a Westsik Vilmos Középiskolában
10.00 Istentisztelet – Rozsrét
10.30 Istentisztelet – templom, gyermek istentiszteletek- keresztelés, Kálvin tér 11.
14.30 konfirmációs előkészítő 8. osztályosoknak
15.00 Istentisztelet – Borbánya Evangélikus Templom
17.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
18.30 házassági előkészítő – gyülekezeti ház

2018. március 26. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 húsvéti előkészítő istentisztelet kazettás terem

2018. március 27. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
14.00 temetés Szilágyi Lászlóné szül.: Kántor Eleonóra 87.é., Főbejárati ravatalozó
18.00 húsvéti előkészítő istentisztelet Kazettás Terem

2018. március 28. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 temetés Séra Piroska 91.é., Főbejárati ravatalozó
14.00 temetés ö. Mikula Mihályné szül.: Kun Irén Emília 80.é., Korányi úti ravatalozó
17.00 énekkari próba
18.00 húsvéti előkészítő istentisztelet Kazettás Terem

2018. március 29. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 baba-mama kör
10.00 temetés Szikszay Józsefné szül.: Zsiga Olga 81.é., Korányi úti ravatalozó
13.00 Török Zsigmond 77.é., Főbejárati ravatalozó
18.00 húsvéti előkészítő istentisztelet Kazettás Terem

2018. március 30. Nagypéntek
10.30 istentisztelet a templomban
18.00 istentisztelet a templomban, Passio bemutatásával

2018. március 31. szombat
18.00 húsvéti előkészítő istentisztelet Kazettás Terem

2018. április 1. Húsvét 1. napja
8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11. – úrvacsora
9.00 Istentisztelet – Örökösföldön a Westsik Vilmos Középiskolában – úrvacsora
10.30 Istentisztelet – templom, gyermek istentiszteletek – úrvacsora
15.00 Istentisztelet – Borbánya Evangélikus Templom – úrvacsora
17.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11. – úrvacsora

2018. április 2. Húsvét 2. napja
8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11. – keresztelés
10.30 Istentisztelet – templom, – úrvacsora, keresztelés
17.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11. – úrvacsora