Főoldal

Aktuális

2014. október 4. szombat

17.30 házasságkötés megáldása: Szegedi János – Mányik Tünde

2014. október 5. vasárnap

8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11. -családi istentisztelet a Jókai Mór Ref. Ált. Iskola szolgálatával

9.00 istentisztelet – Örökösföld Westsik Vilmos Középiskola aulája

9.00 istentisztelet – Kálvineum Idősek Otthona Kemecsei út

10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
keresztelés: Szalona Lara, Nagy Maxim, Legeza Luca, Török Noémi, Boros Fanni

15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom

17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2014. október 6. hétfő

7.30-7.45 között reggeli áhítat –  kazettás gyülekezeti terem

18.00 férfi bibliaóra – Bessenyei téri gyülekezeti ház

2014. október 7. kedd

7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

18.00 gyülekezeti bibliaóra – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 8. szerda

7.30-7.45 között reggeli áhítat

11.00 temetés – Káté Lászlóné 82.é. Korányi úti ravatalozó

13.00 temetés – Hajdu Lajos 67. é. Főbejárati ravatalozó

2014. október 9. csütörtök

7.30-7.45 között reggeli áhítat

14.00 temetés – Benics Kálmán 86.é. Korányi úti ravatalozó

17.30 Nikodémusok órája – bibliakör – kazettás gyülekezeti terem

2014. október 10. péntek

7.30-7.45 között reggeli áhítat

17.00 ifjúsági

2014. október 12. vasárnap

8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

9.00 istentisztelet – Örökösföld Westsik Vilmos Középiskola aulája

9.00 istentisztelet – Kálvineum Idősek Otthona Kemecsei út

10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.

15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom

17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2014. október 5-i, vasárnapi hirdetések

 Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. Béres György 71 évet élt presbiter testvérünk, aki 42.évig presbiterként szolgált gyülekezetünkben
2. Molnár Józsefné sz. Kalán Ilona élt 90 évet
3. özv. Dancs Rudolfné sz. Nagy Lenke Viola élt 85 évet
4. Bandula Margit sz. Ádám Margit 70.é.

Házasságkötésükre Isten áldását kérték:
Szegedi János és Mányik Tünde

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:

1. Baba- Mama Kör szerveződik kisgyermekes anyukák és gyermeket várók részére, jelentkezés a Lelkészi Hivatalban
2. Elkezdtük a konfirmációs felkészítés megszervezését. Presbitereink minden nálunk keresztelt és most 7, vagy 8. osztályt kezdett fiatalok családját felkeresik. De kérjük azok jelentkezését, akik szeretnének felkészülni a konfirmáció által az önálló egyháztagságra.
3. Párhuzamosan gyűjtjük a felnőtt korúak konfirmációs szándékát, nekik felkészítő bibliaiskolát indítunk az ősz folyamán.
4. Folytatódik az egyházközség Honlapjának élete, néhány alapvető fontos információval kezdtünk és folyamatosan feltöltésre, naprakészen tartjuk fenn:  refnyiregyhaza.hu.  a vasárnapi hirdetések ott megtalálhatók.
5. A Reformátusok Lapja, a kijáratnál található.
6. A Városi Alliance Közösség evangélizációt tartott templomunkban az elmúlt hét 4 estéjén.
7. Holnap október 6. az Aradi Vértanúkra emlékezünk ezért ma záróénekünk a Himnusz.
8. Jövő vasárnap Önkormányzati választások, társadalmi felelősségünknek tegyünk eleget, ahogy az Ige tanít: Munkálkodjatok város jólétén!


 

2014. szeptember 28-i hirdetések

A jövő héten temetjük:
2014. szeptember 29. hétfő 11.00
Béres György 71 évet élt presbiter testvérünket
Északi temető régi ravatalozó
2014. szeptember 29. hétfő 15.00
Molnár Józsefné sz. Kalán Ilona élt 90 évet
Korányi úti ravatalozó
2014. október 1. hétfő 14.00
Dancs Rudolfné sz. Nagy Lenke Viola élt 85 évet
Korányi úti ravatalozó

Jövő heti alkalmaink:
A reggeli áhítatokat hétfőtől- péntekig 7.30 – 7.45 között tartjuk a kazettás gyülekezeti teremben a gyülekezeti ház főbejárata felől is be lehet jönni.

A hétköznapi esti alkalmak evangélizációs hét keretében lesznek megtartva szeptember 29 – október 2 (hétfőtől- csütörtökig) között minden este 18 órától, igét hirdet Itzés István evangélikus lelkész

Egyéb hirdetések:
Pénteken egyházmegyei Közgyűlés volt templomunkban, ahol az egyházmegye közössége köszönetét fejezet ki Horváth Csaba presbiterünknek a 3 választási ciklusban végzett egyházmegyei szolgálataiért.

Szeretettel hirdetjük, hogy egyházmegyei csendes- pihenő hét lesz Berekfürdőn október 13.-17. között. 15.000.-Ft, 5.000.-Ft előleg befizetésével lehet jelentkezni. Bővebb felvilágosítás a Hirdetőn, Honlapon és jelentkezés a lelkészi hivatalban. Jelentkezési határidő: október 1.

Megérkezett a Reformátusok Lapja, a kijáratnál elvihető.

Elkezdtük a konfirmációs felkészítés megszervezését. Presbitereik minden nálunk keresztelt és most 7, vagy 8. osztályt kezdett fiatalok családját felkeresik. De kérjük azok jelentkezését, akik szeretnének felkészülni a konfirmáció által az önálló egyháztagságra.

Párhuzamosan gyűjtjük a felnőtt korúak konfirmációs szándékát, nekik felkészítő bibliaiskolát indítunk az ősz folyamán.

Folytatódik az egyházközség Honlapjának élete, néhány alapvető fontos információval kezdtünk és folyamatosan feltöltésre, naprakészséggel tartjuk fenn. refnyiregyhaza.hu. a vasárnapi hirdetések ott megtalálhatók.

A Városi Alians Közösség evangélizációt tart templomunkban szeptember 29-október 2. között hétfőtől- csütörtökig, igét hirdet Itzés István ev. lelkész.

Jövő vasárnap reggel 8.00-kor családos istentisztelet lesz


 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Egyházközségünk tagja

 


 

2014. szeptember 21-i hirdetések

A jövő héten temetjük:
Teszenyi József élt 70 évet
Temetése: szeptember 22-én 13.00, Északi temető régi ravatalozó

Mizsei Béla élt 60 évet
Temetése: szeptember 26-án 10.00, Főbejárati ravatalozó

Özv. Szanyi Sándorné sz. Baksa Irén élt 88 évet
Temetése: szeptember 26-án 12.00, Főbejárati ravatalozó

Egyéb hirdetések:
Szeretettel hirdetjük, hogy egyházmegyei csendes- pihenő hét lesz Berekfürdőn október 13.-17. között. 15.000.-Ft, 5.000.-Ft előleg befizetésével lehet jelentkezni. Bővebb felvilágosítás a Hirdetőn, Honlapon és jelentkezés a lelkészi hivatalban. Jelentkezési határidő: október 1.

Elkezdtük a konfirmációs felkészítés megszervezését. Presbitereik minden nálunk keresztelt és most 7, vagy 8. osztályt kezdett fiatalok családját felkeresik. De kérjük azok jelentkezését, akik szeretnének felkészülni a konfirmáció által az önálló egyháztagságra.

Párhuzamosan gyűjtjük a felnőtt korúak konfirmációs szándékát, nekik felkészítő bibliaiskolát indítunk az ősz folyamán.

Előkészítettük az induló kismamakörre szóló tervünket, erre várjuk majd a gyermeket váró kismamák, valamint a kisgyermekes anyukák visszajelzését a körültekintő szervezés miatt.

A Református Lapja egyre több alkalommal kevésnek bizonyul. 2015-től szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy névre szóló megrendeléssel érkezzen akár postacímükre, akár ide a gyülekezetbe. A szabad vásárlás lehetőség így is meghagyva, de az elkötelezett olvasóknak biztonságot adva.

Folytatódik az egyházközség Honlapjának élete, néhány alapvető fontos információval kezdtünk és folyamatosan feltöltésre, naprakészséggel tartjuk fenn. refnyiregyhaza.hu. a vasárnapi hirdetések ott megtalálhatók.

A Városi Alians Közösség evangélizációt tart templomunkban szeptember 29. – október 2. között, igét hirdet Itzés István ev. lelkész.

Újbori bűnbánati hét okt. 12-19. az őszi szünet előtt.

2014. szeptember 14-i hirdetések

A jövő héten temetjük:
Özv. Zsoldos Károlyné sz. Csontos Borbála, élt 89 évet.
Temetése: szeptember 15. 1400, É-i temető régi ravatalozó

Egyéb hirdetések:
Egyházmegyei Református Pedagógusok Találkozónak adott helyet gyülekezetünk pénteken, amelyen több, mint 300 fő vett részt –köszönet a gyülekezet és a Presbitérium befogadó szeretetéért.

A 2014-ben konfirmáltaknak biciklitúrát szervezünk 2014.09.20-ra, jövő hét szombatra, őket személyes tájékoztatjuk.

Szeretettel hirdetjük, hogy egyházmegyei csendes- pihenő hét lesz Berekfürdőn október 13.-17. között. 15.000.-Ft, 5.000.-Ft előleg befizetésével lehet jelentkezni. Bővebb felvilágosítás a Hirdetőn, Honlapon és jelentkezés a lelkészi hivatalban. Jelentkezési határidő: október 1.

Megérkezett a Reformátusok Lapja, a kijáratnál elvihető.

Elkezdtük a konfirmációs felkészítés megszervezését. Presbitereik minden nálunk keresztelt és most 7, vagy 8. osztályt kezdett fiatalok családját elkeresik. De kérjük azok jelentkezését, akik szeretnének felkészülni a konfirmáció által az önálló egyháztagságra.

Párhuzamosan gyűjtjük a felnőtt korúak konformációs szándékát, nekik felkészítő bibliaiskolát indítunk az ősz folyamán.

Előkészítettük az induló kismamakörre szóló tervünket, erre várjuk majd a gyermeket váró kismamák, valamint a kisgyermekes anyukák visszajelzését a körültekintő szervezés miatt.

A Református Lapja egyre több alkalommal kevésnek bizonyul. 2015-től szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy névre szóló megrendeléssel érkezzen akár postacímükre, akár ide a gyülekezetbe. A szabad vásárlás lehetőség így is meghagyva, de az elkötelezett olvasóknak biztonságot adva.

Folytatódik az egyházközség Honlapjának élete, néhány alapvető fontos információval kezdtünk és folyamatosan feltöltésre, naprakészséggel tartjuk fenn. www.refnyiregyhaza.hu. a vasárnapi  hirdetések ott megtalálhatók.

A Városi Alians Közösség evangélizációt tart templomunkban szeptember 29-október 2. között, igét hirdet Itzés István ev. lelkész.

Újbori bűnbánati hét okt. 12-19. az őszi szünet előtt.

2014. szeptember 7.

Szeptember 12-én pénteken 15.00 órától Egyházmegyei Református Pedagógusok Találkozójának ad helyet gyülekezetünk, várjuk a városban élő református pedagógusok jelentkezését a lelkészi vagy az esperesi Hivatalban.

Ma egy hete volt iskolánk tanévnyitó istentisztelete 738 tanuló kezdte a tanévet.

Tegnap Szabolcson közel 1500 fős egyházmegyei családi napon vettünk rész a gyülekezetünkből több, mint 100 tagunk vett részt. Köszönjük a főzőversenyen részt vettek munkáját.

Mai egyházmegyei esemény: lelkészbeiktatás: Nagy Péter Ramocsaháza 16.00-tól.

 


Üdvözöljük  a Nyíregyháza-Városi Református egyházközség weboldalán!

Az oldalunk folyamatosan bővül, frissül, így mindig értesülhet a legfrissebb híreinkről, eseményeinkről.