Jókai Mór Református Általános Iskola

AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS

Ajánlatkérő neve:        Nyíregyháza Városi Református Egyházközség
Ajánlatkérő címe:        4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
Képviselő neve:            Dr. Gaál Sándor lelkész
Képviselő elérhetőségei:    tel.: 42/507-048
e-mail: nyvrek@gmail.com
Kapcsolattartó neve:        Mócsánné Nagy Ágnes intézményvezető
Kapcsolattartó elérhetőségei:    tel./fax: 42/504-892
mobil: 30/537-8150
e-mail: jmri.nyh@gmail.com

A beszerzés tárgya:     Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a 2018/2019. tanév vonatkozásában iskolatej és az alább megjelölt tejtermékek beszerzése a jelen ajánlattételi kiírásban megjelölt intézmény és tanulói létszám részére.

Ellátandó intézmény adatai:
Intézmény neve:                                                     Jókai Mór Református Általános Iskola
Intézmény székhelye/címe/szállítási címe:     4400 Nyíregyháza, Színház u. 3.
Intézmény képviselője:                                        Mócsánné Nagy Ágnes intézményvezető
OM azonosító:                                                       033400
Feladatellátási hely kód:                                      001
Ellátott általános iskolás tanulók száma:         247 fő

Intézmény neve:                                                    Jókai Mór Református Általános Iskola Kálvin téri Telephelye
Intézmény székhelye/címe/szállítási címe:     4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 13.
Intézmény képviselője:                                        Mócsánné Nagy Ágnes intézményvezető
OM azonosító:                                                       033400
Feladatellátási hely kód:                                     003
Ellátott általános iskolás tanulók száma:        277 fő

Intézmény neve:                                                    Jókai Mór Református Általános Iskola Betlhen G. u. 18. Telephelye
Intézmény székhelye/címe/szállítási címe:     4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 18.
Intézmény képviselője:                                        Mócsánné Nagy Ágnes intézményvezető
OM azonosító:                                                       033400
Feladatellátási hely kód:                                     005
Ellátott általános iskolás tanulók száma:        230 fő

 

Szállítandó termékkategória:

 1.                                   I/a) teljes/félzsíros tej
 2.                                   I/b) zsíros/félzsíros ízesített tej
 3.                                   II) gyümölcsdarabos joghurt
 4.                                   III) ömlesztett sajt

 

Szerződés típusa:        Szállítási szerződés (szállítói előfinanszírozással)

Szerződés időtartama:        2018/2019-as tanév

 

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: Az ajánlatkérés a Rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerinti, egy héten legfeljebb 4 tanítási napon, kedvezményezettként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a Rendelet 3. számú mellékletében foglalt szállítási szerződés mintának megfelelően kell írásba foglalni.

Az ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat, dokumentumokat kell tartalmazniuk:

 1. A Rendelet szerinti szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, székhelye, adószáma, ügyfél-azonosítója, képviselőjének neve, címe, kapcsolattartó neve és címe, e-mail címe, telefonszáma, faxszáma.
 2. A szállító nyilatkozata a Rendelet 10§-ában foglalt pontozási, rangsorolási kritériumok tekintetében.
 3. Az ajánlattevő nyilatkozata, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy:
  1. az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak

Az ajánlatok benyújtásának módja:

 1. Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell az ajánlatkérő részére (Nyíregyháza Városi Református Egyházközség 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.) megküldeni.
 2. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Iskolatej ellátásra ajánlat 2018/2019-as tanév”

Az ajánlattétel beérkezési határideje:     2018. május 11.

Az ajánlatok bontása:             2018. május 15.  13.00 óra

A bontás helyszíne:            4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.

 

Nyíregyháza, 2018. május 02.

 

………………………………………………………..

Ajánlatkérő