Aktualitások 2015. január 18. – 2015. január 25.

2015. január 18. vasárnap
8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
9.00 istentisztelet – Örökösföld, Westsik Vilmos Középiskola
10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
18.00 istentisztelet – Evangélikus nagy templom, Ökumenikus imahét nyitó alkalma. Igehirdető: Dr. Gaál Sándor református esperes, liturgus: Kicsák György görög katolikus parókus, énekkar: evangélikus.

2015. január 19. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, római katolikus. Igehirdető: Hecker Márton metodista lelkész, liturgus: Dr. Gaál Sándor református esperes, énekkar: római katolikus.

2015. január 20. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, római katolikus. Igehirdető: Cserés Attila baptista lelkész, liturgus: Zsarnai Krisztián evangélikus esperes, énekkar: római katolikus.

2015. január 21. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
11.00 temetés – Falcsik Ferencné sz. Domokos Ilona, 87. évet élt. Északi temető, főbejárati ravatalozó
14.00 temetés – Ajtay István, 54. évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, görög katolikus. Igehirdető: Dr. Kovács László Attila evangélikus igazgató lelkész, liturgus: Dr. Gaál Sándorné lelkész, énekkar: görög katolikus kispapok.

2015. január 22. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 Baba-mama kör
15.00 temetés – Hegedüs Kálmán, 60. évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, görög katolikus. Igehirdető: Tóth László római katolikus plébános, liturgus: Hecker Márton metodista lelkész, énekkar: a Szent Miklós iskola gyermekkara.

2015. január 23. péntek
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
12.00 temetés – Barta Gyula Zoltán, 89. évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, református. Igehirdető: Bosák Nádor római katolikus püspök, liturgus: Cserés Attila baptista lelkész, énekkar: református.

2015. január 24. szombat
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, református. Igehirdető: Kicsák György görög katolikus parókus, liturgus: Sztankó Gyöngyi evangélikus lelkész, énekkar: baptista énekkar + református kántor.

2015. január 25. vasárnap
8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
18.00 istentisztelet – Evangélikus nagy templom, Ökumenikus imahét záró alkalma. Igehirdető: Dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, liturgus: Tóth László római katolikus plébános, énekkar: összkar.

2015. január 18-i, vasárnapi hirdetések

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:
1. Január 18-án és 25-én vasárnap este 17.30-tól nem itt tartunk istentiszteletet gyülekezetünkben, viszont mindenkit szeretettel várunk az ökumenikus imahét alkalmaira, az ökumenikus imahét nyitó alkalma ma este 18.00 órától lesz az evangélikus nagy templomban.
2. A Reformátusok Lapja, a kijáratnál megtalálható.
3. Énekkari próba vasárnap 9.00-kor
4. Egyházközségünk Honlapjának címe: www.refnyiregyhaza.hu a vasárnapi  hirdetések ott megtalálhatók.

Aktualitások 2015. január 11. – 2015. január 18.

2015. január 11. vasárnap
8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11. (2.a. osztály Dutkieviczné Czene Anita és Felföldiné Ortman Csilla)
10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
14.30 Konfirmációs előkészítő
15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2015. január 12. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
14.00 temetés – özv. Lakatos Józsefné sz. Mózes Anna, 72. évet élt. Korányi úti ravatalozó
17.00 női biblia óra

2015. január 13. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 gyülekezeti bibliaóra, kazettás gyülekezeti terem, majd presbiteri gyűlés

2015. január 14. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

2015. január 15. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 Baba-mama kör
11.00 temetés – Molnár László, 60. évet élt. Északi temető, főbejárati ravatalozó
17.00 Nikodémusok órája

2015. január 16. péntek
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
13.00 temetés – Eszenyi Irén, 71. évet élt. Északi temető, főbejárati ravatalozó

2015. január 18. vasárnap
8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
9.00 istentisztelet – Örökösföld, Westsik Vilmos Középiskola
10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
18.00 istentisztelet – Evangélikus nagy templom, Ökumenikus imahét nyitó alkalma

2015. január 11-i, vasárnapi hirdetések

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:
1. Január 18-án és 25-én vasárnap este 17.30-tól nem tartunk istentiszteletet gyülekezetünkben, viszont mindenkit szeretettel várunk az ökumenikus imahét alkalmaira, az ökumenikus imahét nyitó alkalma ránk következő vasárnap 18-án 18.00 órától lesz az evangélikus nagy templomban.
2. Kedden a 18.00 órakor kezdődő gyülekezeti bibliaóra után presbiteri gyűlést tartunk.
3. A kiosztott Egyházközségi Adatlapot szeretettel várjuk vissza kitöltött formában, aki még nem jutott hozzá a bejáratnál a Presbiter testvérektől kérjen.
4. Egyházfenntartói járulék befizetés átutalással, csekken és a bejáratnál levő sárga kitűzőt viselő Presbitereknél és a Lelkészi Hivatalban is lehetséges.
5. Egyházközségünk Honlapjának címe: www.refnyiregyhaza.hu a vasárnapi  hirdetések ott megtalálhatók.