Aktualitások 2015. január 25. – 2015. február 1.

2015. január 25. vasárnap
8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.  Úrvacsoraosztás
10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11. Úrvacsoraosztás
14.00 istentisztelet – Rozsrét
15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
18.00 istentisztelet – Evangélikus nagy templom, Ökumenikus imahét záró alkalma. Igehirdető: Dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, liturgus: Tóth László római katolikus plébános, énekkar: összkar.

2015. január 26. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 temetés – Hajdú János, 81. évet élt. Északi temető, főbejárati ravatalozó
17.00 női bibliaóra

2015. január 27. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 gyülekezeti bibliaóra – kazettás gyülekezeti terem, majd presbiteri gyűlés

2015. január 28. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

2015. január 29. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 Baba-mama kör
13.00 temetés – Závodny Pálné, 88. évet élt. Északi temető
17.00 Nikodémusok órája

2015. január 30. péntek
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
14.00 temetés – Gönczy Józsefné sz. Barna Margit, 97. évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó
17.00 ifjúsági bibliaóra

2015. február 1. vasárnap
8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11., családi istentisztelet
9.00 istentisztelet – Örökösföld, Westsik Vilmos Középiskola
10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
16.00 családos bibliaóra
17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2015. január 25-i, vasárnapi hirdetések

Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. Falcsik Ferencné sz. Domokos Ilona 87 évet élt.
2. Hegedüs Kálmán 60 évet élt.
3. Barta Gyula Zoltán 89 évet élt.
4. Ajtay István 54 évet élt.
5. Filep György 81 évet élt.
6. Reha Mihályné sz. Tóth Márta  93 évet élt.

Házasságkötésükre Isten áldását kérték:
Tóth Norbert és Hegedüs Andrea

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:
1. A Reformátusok Lapja, a kijáratnál megtalálható.
2. Énekkari próba vasárnap 9.00-kor.
3. Egyházközségünk Honlapjának címe: www.refnyiregyhaza.hu a vasárnapi  hirdetések ott megtalálhatók.
4. Február 3.-án, kedden 18 órától a Lepramisszió tart előadást gyülekezetünkben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Szóróplakátot a kijáratoknál lehet elvinni.

Aktualitások 2015. január 18. – 2015. január 25.

2015. január 18. vasárnap
8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
9.00 istentisztelet – Örökösföld, Westsik Vilmos Középiskola
10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
18.00 istentisztelet – Evangélikus nagy templom, Ökumenikus imahét nyitó alkalma. Igehirdető: Dr. Gaál Sándor református esperes, liturgus: Kicsák György görög katolikus parókus, énekkar: evangélikus.

2015. január 19. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, római katolikus. Igehirdető: Hecker Márton metodista lelkész, liturgus: Dr. Gaál Sándor református esperes, énekkar: római katolikus.

2015. január 20. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, római katolikus. Igehirdető: Cserés Attila baptista lelkész, liturgus: Zsarnai Krisztián evangélikus esperes, énekkar: római katolikus.

2015. január 21. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
11.00 temetés – Falcsik Ferencné sz. Domokos Ilona, 87. évet élt. Északi temető, főbejárati ravatalozó
14.00 temetés – Ajtay István, 54. évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, görög katolikus. Igehirdető: Dr. Kovács László Attila evangélikus igazgató lelkész, liturgus: Dr. Gaál Sándorné lelkész, énekkar: görög katolikus kispapok.

2015. január 22. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 Baba-mama kör
15.00 temetés – Hegedüs Kálmán, 60. évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, görög katolikus. Igehirdető: Tóth László római katolikus plébános, liturgus: Hecker Márton metodista lelkész, énekkar: a Szent Miklós iskola gyermekkara.

2015. január 23. péntek
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
12.00 temetés – Barta Gyula Zoltán, 89. évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, református. Igehirdető: Bosák Nádor római katolikus püspök, liturgus: Cserés Attila baptista lelkész, énekkar: református.

2015. január 24. szombat
18.00 Ökumenikus imahét alkalma, református. Igehirdető: Kicsák György görög katolikus parókus, liturgus: Sztankó Gyöngyi evangélikus lelkész, énekkar: baptista énekkar + református kántor.

2015. január 25. vasárnap
8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
18.00 istentisztelet – Evangélikus nagy templom, Ökumenikus imahét záró alkalma. Igehirdető: Dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, liturgus: Tóth László római katolikus plébános, énekkar: összkar.

2015. január 18-i, vasárnapi hirdetések

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:
1. Január 18-án és 25-én vasárnap este 17.30-tól nem itt tartunk istentiszteletet gyülekezetünkben, viszont mindenkit szeretettel várunk az ökumenikus imahét alkalmaira, az ökumenikus imahét nyitó alkalma ma este 18.00 órától lesz az evangélikus nagy templomban.
2. A Reformátusok Lapja, a kijáratnál megtalálható.
3. Énekkari próba vasárnap 9.00-kor
4. Egyházközségünk Honlapjának címe: www.refnyiregyhaza.hu a vasárnapi  hirdetések ott megtalálhatók.