Reformáció ünnepén

Közösen ünnepelte 2014. október 31-én este a Reformáció napját Nyíregyháza evangélikus és református közössége. A protestáns hívek sötétedés után a Nyíregyháza-Városi Református Templom előtt a Kálvin téren gyülekeztek, ahonnan fáklyás menetben zsoltárok és dicséretek éneklése közben szép rendben vonultak a Luther téri Evangélikus Nagytemplomba. Megható, felemelő érzés volt ez az együvé tartozás kifejezése hitünknek nyílt megvallásával, nem rejtettük véka alá református és evangélikus identitásunkat.

DSC_0043 [Read more…]

Gondolatok a Nyírségi Református Egyházmegye Pedagógus Találkozójáról

„Hogy a jövőben hihess, annak bizonyságát
a múltjában kell megtalálnod”
(Victor Hugo)

 

2014. szeptember 12-én a Nyíregyháza-városi Református Templom előtti téren az arra haladók és az ott gyülekezők szívét melengető érzés járta át.

Az egymással ismerkedő  és az egymásra ráismerő sokadalom  öröme  csak fokozódott a templom terébe lépve: a fényárban úszó, a Cseri Kálmán „A kegyelem harmatja”  című könyvével gazdagon megterített templomi padsorok között, a Bölcskei Gusztáv Püspök Úr  által tartott istentiszteletet fogadó áhítatban, az ujjongva csengő, egy szívvel zengő énekben: „Isten szívén megpihenve /Forrjon szívünk egybe hát” .

Így ünnepelte a Nyírségi Református Egyházmegye az első Református Pedagógus Találkozóját, a 2014-es tanév különös ihletésű tanévnyitóját. A gazdag programot kínáló évnyitóra hivatalosak voltak az Egyházmegye református pedagógusai és lelkészei; vendégek és előadók; együtt volt az öregek és a fiatalok generációja.

[Read more…]