Szivárvány Idősek Otthona

NYÍREGYHÁZA – VÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG SÓSTÓI SZIVÁRVÁNY IDŐSEK OTTHONA

4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 11.
Tel: 06-42/479-777 e-mail: szivarvany@nyiregyhaza.hu

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Etel köz 11-13.
Tel: 06-42/444-122 e-mail: etelkoz@sostoiszivarvany.hu


Intézményünk a Múzeumfalu és a lakópark közötti zöldövezetben (Nyíregyháza város üdülőövezete) a sóstói Tölgyes erdő egyik legszebb helyén található. Ideális, nyugodt környezetet biztosít a pihenésre vágyó idős emberek számára.

szivarvany_01

szivarvany_02

„MENJETEK BE KAPUIN HÁLAÉNEKKEL, UDVARAIBA DICSÉRETTEL!
ADJATOK HÁLÁT NEKI, ÁLDJÁTOK NEVÉT!
MERT JÓ AZ ÚR, ÖRÖKKÉ TART SZERETETE, ÉS HŰSÉGE NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE.”
(Zsolt 100, 4-5)

 

Intézményünkről készült tájékoztatót az alábbiak szerint két részre bontjuk:
•    Intézményünk bemutatása
•    Az ellátás biztosításához szükséges dokumentumok

A Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Nyíregyháza legnagyobb ellátotti létszámmal működő integrált intézménye.
Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza – Városi Református Egyházközség
                                                     4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.

Intézményünkben szociális alap- és szakosított ellátást nyújtunk, összesen 380 férőhelyen.
A férőhely megoszlása a következőképpen alakul:
–    182 férőhely- Idősek Otthona
–      50 férőhely- Etel közi intézmény (telephely)
–      30 férőhely- Demens betegek bentlakásos elhelyezése
–      30 férőhely- Időskorúak Gondozóháza
–      30 férőhely- Fogyatékos személyek Otthona
–      33 férőhely- Pszichiátriai betegek Otthona
–      20 férőhely- Demens betegek nappali ellátása
–        5 férőhely- Idősek nappali ellátása

Szociális szolgáltatásaink biztosításának elérhetőségei:

 • 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 11. ( székhely)
  Tel: 06-42/ 479-777, e-mail: szivarvany@nyiregyhaza.hu
  Intézményvezető: Vári Zoltán
  Mobil: +36 30 265 6989
 • 4400 Nyíregyháza, Etel-köz 11-13. (telephely)
  Tel: 06-42/ 444-122, e-mail: etelkoz@sostoiszivarvany.hu
  Intézményvezető: Pappné dr. Papp Nikoletta

Működési területünk:

 • Szociális alapszolgáltatás esetében: a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás települései: Nyíregyháza, Nyírpazony, Kótaj, Sényő, Nyírtura, Napkor, Nyírtelek, Kálmánháza, Nagycserkesz.
 • Szociális szakellátás esetében: Nyíregyháza város és Nyírpazony község közigazgatási területe.

Az intézmény épületének sajátosságai:

A törvényi előírások figyelembevételével került kialakításra az intézményi lakókörnyezet. Az épületek teljesen akadálymentesítettek, a lakószobák egy,- kettő, illetve háromágyasak.
Az ellátást igénybevevők részére, a második emeleti pavilonunkban egyágyas elhelyezésre lettek kialakítva a szobák. Házastársak részére apartman jellegű elhelyezést tudunk biztosítani.

A lakóink könnyebb tájékozódása érdekében a gondozási egységek folyosói és szobái, különböző/eltérő színekkel lettek megkülönböztetve.

szivarvany_03

szivarvany_04

szivarvany_05

szivarvany_06

szivarvany_07

A gondozási egységekbe, közlekedő folyosókra 2015. évben nagy teljesítményű ventillátorokat szereltünk fel, hogy az idős emberek számára a nyári meleg időben élhetőbb mindennapokat teremtsünk.

szivarvany_08

A lakószobák tágasak, otthonosak, természetes fénnyel megvilágítottak, a bútorzat új, kényelmes és praktikus. Két lakószobához tartozik egy WC és egy zuhanyzó, kézmosóval, fürdőszoba szekrényekkel, és egyéb kényelmi eszközökkel ellátva.

szivarvany_09

szivarvany_10

A szobákban és a mosdóban, nővérhívó készülék segíti a lakók biztonságát, kényelmét.
A mellékhelyiségek kapaszkodókkal és nővérhívóval ellátottak.

szivarvany_11

szivarvany_12

Intézményünkben ellátottaink számára, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően igyekszünk biztosítani az étrendet. Házias jellegű ételekkel, figyelembe véve lakóink igényeit is, napi ötszöri étkezést biztosítunk. Amennyiben egészségi állapotuk indokolja, orvosi javaslatra, személyre szabott speciális étkezést, diétát biztosítunk.
A fekvőbeteg gondozás során nagy figyelmet fordítunk a folyamatos folyadékbevitelre. Napközben több alkalommal kínálják gondozóink a teát, a közlekedő folyosókra víz automaták kerültek kihelyezésre, ezzel is igyekszünk hozzájárulni az idős emberek folyadékpótlásának biztosításához.

szivarvany_13

Az intézmény egyházi hátteréből adódóan kiemelkedő szerepe van a lelki gondozásnak. Az otthon rendezvénytermében rendszeresen református Istentiszteletet tart az intézmény lelkipásztora, mentálhigiénés csoportvezető, melyen a lakóink, hozzátartozóik, valamint a munkatársak is részt vehetnek.
Lakóink számára a mentálhigiénés csoport különös figyelmet fordít az egyéni beszélgetésekre, a csoportfoglalkozásokra, illetve a bibliakör foglalkozásaira.
Dolgozóink részére is biztosítjuk, természetesen önkéntes alapon az Istentiszteleteken való részvételt, illetve a heti rendszerességgel megtartandó dolgozói bibliakört. Ellátottaink egyéni beszélgetést is kérhetnek a lelkészünktől.

Minden felekezet számára rendszeresen a Kápolnában van lehetőség vallásuk gyakorlására.

szivarvany_14

Mindenben támogatjuk a még meglévő családi kapcsolatok fenntartását, mivel kiemelkedő és pótolhatatlan jelentőséggel bírnak, ezen kötelékek. Félévente hozzátartozói fórumot és évente családi napot szervezünk. Intézményünk dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy lakóink számára minőségi szolgáltatást, ellátást biztosítsunk. Fontosnak tartjuk, hogy valóban otthon érezzék magukat ebben a környezetben, lakóközösségben. A mentálhigiénés ellátás biztosításakor mindent megteszünk az ellátottak testi-lelki aktivitásának fenntartása, és megőrzése érdekében.

szivarvany_15

A családiasan berendezett társalgó, illetve könyvtár közösségi együttlétet biztosít, s egyben lehetőséget biztosít a foglalkozásokra, beszélgetésekre, kisebb ünneplések helyszíne is. Lakóinknak lehetőségük van a sóstói erdőben, szép környezetben, rendszeres sétára, kikapcsolódásra.

szivarvany_16

Intézményünk jól felszerelt tornaszobával is rendelkezik. Ellátottaink egészségmegőrzésének, illetve fizikai aktivitásuk fenntartásának érdekében, gyógytornász, és gyógymasszőr munkatársaink szeretettel várják ellátottainkat a tornaterembe.

Az ellátottak jogainak gyakorlásához az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum nyújt segítséget.

Intézményünkben rendszeresen képzéseket szervezünk. Akkreditált külső és belső képzések, szakmai napok kerülnek megrendezésre. Fontosnak érezzük, hogy munkatársaink rendelkezzenek megfelelő szakmai felkészültséggel, felelősségtudattal, döntési képességgel, etikus hozzáállással napi munkájuk során.

Nagyné Hermányos Zsuzsanna intézményvezető ápoló, intézményvezető helyettes koordinálásával történik az ápolási-gondozási munkafolyamatok mindennapi elvégzése. 2014. évtől intézményünk szakápolási engedéllyel rendelkezik. Ezen szolgáltatás biztosításával célunk, a megemelkedett gondozási szükséglet, illetve az időskori multimorbiditás miatt fellépő ápolási-gondozási igények minél szélesebb körű ellátásának biztosítása. Szakápolás területén azon intézmények közé tartozunk, akik lakóik részére az intézmény kapuin belül, orvosi javaslatra, infúzió beadását is tudják biztosítani. Hétvégén diplomás ápolók segítik a minőségi ápolást, gondozást.
Háziorvosi ellátás hetente három alkalommal biztosított /napközben/, illetve a hét többi napján szükség szerint vehető igénybe. A minél szélesebb körű egészségügyi ellátás érdekében intézményükben-helyben történik a pszichiátriai és urológiai szakellátás. Továbbá rendszeres szemészeti, és fogászati szűrővizsgálatot szervezünk lakóink számára.
Nagy hangsúlyt és figyelmet fordítunk arra, hogy helyben, a lakóink úgynevezett otthonában a lehető legtöbb egészségügyi ellátást, szolgáltatást igénybe tudjanak venni.
Kiemelnénk az intézményükben biztosított egészség – pszichológus szakmai munkáját, aki nagy odafigyeléssel követi az új lakók és a hozzátartozóik beköltözéssel járó nehézségeit. Dolgozóinknak is segít a mindennapi munkájukból adódó nehézségek feldolgozásában.

Kiegészítő szolgáltatás keretében fodrász,- kozmetikus, pedikűrös szolgáltatásait vehetik igénybe az erre igényt tartó ellátottaink az intézményünk szépségszalonjában. Mosodai, varrodai szolgáltatást is biztosítunk intézményünkbe.

“Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük…”
(Máté 7, 12.)

Nappali ellátást nyújtó részlegünket az időskori szellemi leépülésben (demenciában) szenvedők is igénybe vehetik.

Szolgáltatásaink:

 • reggeli, ebéd, (bármelyik külön-külön is igénybe vehető)
 • a mindennapos vallásgyakorlás lehetősége;
 • napi rendszerességgel tornaterem használata, gyógymasszőr szakember irányításával;
 • könyvtár használata, ahol napilapok, folyóiratok is rendelkezésre állnak
 • rendezvényen és klubfoglalkozáson való részvétel;
 • kényelmes pihenőszoba;
 • tisztálkodási, mosási lehetőség biztosítása;
 • nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig, 7-16 óráig, szombaton 7-14 óráig
 • demenciában szenvedőknek színvonalas foglalkozások;
 • szociális ügyintézés, lelki támogatás;
 • igény szerint megszervezzük az intézménybe való eljutást is

 

Nappali ellátás igénybevételével kapcsolatban Tekséné Hulvej Anita nappali ellátás vezető, intézményvezető helyettes ad felvilágosítást a 42/479-777, valamint a 06-30-603-8362-es telefonszámon, illetve személyesen a Tölgyes utca 11. szám alatt.

szivarvany_17

A bentlakásos szociális ellátások (idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, időskorúak gondozóháza, pszichiátriai betegek otthona, demens betegek otthona) igénybevételéről, illetve az elhelyezéssel kapcsolatos lehetőségekről Tószeginé Vass Mónika és Bányász Ibolya személyesen és telefonon is tájékoztatást ad az Önök számára a Tölgyes úti intézményben. Tel: 06-42/479-777/111 és a 06-30-603-8872 illetve a 06-30-603-8158 telefonszámon munkanapokon 8.00-16.00-ig.

Intézményi autónkkal hazavisszük lakóinkat, Nyíregyháza illetékességi területén, ezzel is segítve a családi kapcsolatok fenntartását.

Szociális szak- és alapellátás keretében igyekszünk gondoskodni arról, hogy Ön a békés, gondtalan nyugdíjas éveit, és a megérdemelt pihenést nálunk tölthesse.

Hittel és szeretettel várjuk Önt, és kedves hozzátartozóját intézményünkben!

szivarvany_18