“Álruha nélkül” – Konfirmáció gyülekezetünkben

“Álruha nélkül” – Konfirmáció gyülekezetünkben

  • május 13, 2018

Közel száz 8. osztályos fiatal tett konfirmációs fogadalmat és hitvallást május 13-án a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség templomában.

34 konfirmandus a Jókai Mór Református Általános Iskola tanulója, 62 pedig a város többi iskolájából érkezett a gyülekezetbe.

Konfirmációs vizsga

A fiatalok felkészítése 2017 szeptembere óta, havi rendszerességgel folyt. A felkészítő alkalmakon közös éneklés és játékok mellett előadások hangzottak el, majd hét lelkipásztor vezetésével csoportokban folytatódott az ismeretanyag feldolgozása. A vasárnapot a teljes konfirmandus csoport számára tartott istentisztelet zárta, amelyre a szülőket és családtagokat is szeretettel várták.

Megszerzett tudásukról az ünnepi istentiszteleteket megelőző szombaton tartott konfirmációs vizsgán 100 kérdés és válasz segítségével tettek bizonyságot a fiatalok. Vizsgájukat az Egyházközség presbitériuma teljes egyhangúsággal elfogadta.

Konfirmációs vizsga

Az ünnepi istentiszteleten minden fiatal kézrátételes áldásban részesült és felhatalmazást kapott a teljes jogú egyháztagságra, az úrvacsorával való élésre.

Sápi Tamás gondnok a gyülekezet ajándékaképpen egy-egy revideált újfordítású Bibliát adott át. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a hit útján való járás nem ért véget az ünnepi eseménnyel, sőt, valójában még most kezdődik az ifjú testvérek életében. Ehhez a gyülekezet minden segítséget igyekszik nekik is megadni.

Dr. Gaál Sándor esperes úr az 1Kir 22,29-36 alapján tartott igehirdetésében a keresztyének királyi tisztségére hívta fel az ünneplő gyülekezet figyelmét. A fiatalokat az ige alapján arra intette, hogy ne legyenek álruhás királyok, hanem bátran vállalják fel Krisztushoz tartozásukat, fehér ruhájukat minden környezetben.

A 8.30-as istentisztelet hangfelvétele:

május 13. 08:30 - Dr Gaál Sándor

A 10.30-as istentisztelet hangfelvétele:

május 13. 10:30 - Dr Gaál Sándor

A konfirmált fiatalok első úrvacsorájára május 20-án, pünkösdkor kerül sor, a 8.30-kor kezdődő istentiszteleten. Az arra jelentkezőket lelkészeik jutalomkirándulásra viszik Beregdarócra június 3-án és 4-én, majd a nyár folyamán megalakul belőlük a gyülekezet legújabb ifjúsági csoportja, amely szeptembertől heti rendszerességgel tartja majd találkozóit.

A konfirmációs vizsgáról készült képek itt tekinthetőek meg:

A konfirmációról készült képek itt tekinthetőek meg:Hozzászólások

x

Elhagyott lakáskulcsot találtunk!

Január 6-án, valószínűleg a 10.30-as istentiszteleten hagyott valaki a templomban egy lakáskucslot. A lelkészi hivatalban átvehető!