Pályázat - ESZA - EFOP-1.9.8-17-2017-00007

Projekt címe: „Nyíregyháza- Városi Református Egyházközség szervezeti működés hatékonyságának növelése, nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése”

Kedvezményezett: Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.9.8-17-2017-00007
A támogatás összege: 140.552.215 Ft
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt befejezésének dátuma: 2020.04.20

 A megvalósuló tevékenységek

1.

Az intézményfenntartói folyamatok felülvizsgálata, folyamatfejlesztés, folyamatmenedzsment, intézményesített együttműködések javítása, a fenntartói feladatellátás korszerűsítése, a bővülő feladatellátáshoz kapcsolódó fenntartói erőforrások szakmai támogatása, fejlesztése, szervezetfejlesztést támogató tréningek, szervezeten belüli és kívüli együttműködések javítása, a szervezetfejlesztési intézkedések átvezetése belső szabályozókban.

2.

Az egyéni intézményi tudás kialakítása: saját jó gyakorlat-tár létrehozása, más intézmények jó gyakorlatainak megismerése, összegyűjtése, intézmények közti tapasztalatcsere megvalósítása, saját jó gyakorlatok adaptációra való felkészítése, széles körben történő megismertetése, elterjesztése, a kidolgozni és/vagy adaptálni tervezett szolgáltatási metódusok alkalmazására való felkészülés, a beválás-mérés, önértékelés eszközeinek, módszereinek kidolgozása.

A kidolgozni és/vagy adaptálni tervezett szolgáltatási metódusok szervezetre vonatkozó intézményi feltételeinek megteremtését; az intézményi bevezetést támogató feltételek kialakítása és az alkalmazás során elérhetőségének biztosítása.

A szolgáltatási metódusok alkalmazása során az eredményességet segítő szakmai támogatás biztosítása, az alkalmazott szolgáltatási metódus minőségbiztosítása, speciális szaktudást igénylő időszaki szükségletek biztosítása.

A helyi és egyéni igények és körülmények azonosítása, szükségletek feltárása, az ezekhez jobban igazodó ellátás biztosításának kialakítása, egyházi és civil szervezetekkel közös szakmai tevékenységek kialakítása, kölcsönös segítségnyújtásra épülő szolgáltatások működtetése, megelőzésre, prevencióra, észlelésre irányuló feladatellátás szolgáltatásának erősítése

3.

A szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan, a menedzsmentet támogató informatikai fejlesztések, a mindennapi intézményi működést javító informatikai rendszerfejlesztés, rendszerépítés, a szervezeti és szakmai dokumentumokhoz való hozzáférés javítása, a fejlesztés eredményeként is létrejövő adatvagyon hosszú távú megőrzésének biztosítása, honlap fejlesztés, a társadalom széles körének elérését támogató kommunikációs rendszerfejlesztés, a szolgáltatások rendszeres ellenőrzését támogató monitoring rendszerek fejlesztése.

4.

A szervezetfejlesztés és szakmai fejlesztés kapcsán létrehozott fejlesztések megvalósítását és működtetését segítő eszközök beszerzése, a már meglévő eszközök továbbfejlesztése.

x