Pályázat - ESZA - EFOP-1.3.7

A társadalmi integráció és közösségi szolidaritás erősítése a nyíregyházi református egyházi közösségekben. EFOP-1.3.7-17-2017-00237 sz. projekt.

A szerződött támogatás összege 46 869 068 Ft

A támogatás mértéke 100%-os

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019.12.15.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt konzorciumi formában valósulna meg, melynek tagjai: Nyíregyháza- Városi Református Egyházközség, a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona és a Magdaléneum Alapítvány.

A magyarországi egyházak és vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett számos olyan területen folytatnak tevékenységet, – nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, környezetvédelmi stb. – amelyek jelentős szerepet töltenek be az ország, a társadalom életében egyaránt. Ide sorolható a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség is, amely a szociális ellátás területén jelentős tevékenységet végez. A fenntartásában működő intézmények keretein belül az idősek, demens személyek, fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek ellátásáról gondoskodik. Ezek egyike a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, Nyíregyháza legmagasabb ellátotti létszámmal működő integrált intézménye. A bentlakásos intézményben lévő személyek esetében rendkívül nagy problémát okoz a külvilágtól való izolálás, a kirekesztettség érzése. A korábban családi környezetben lévő emberek számára komoly lelki problémát jelent egy intézményi élet megszokása, „bezártsági érzet” alakulhat ki. Tovább súlyosbíthatja a helyzetet, ha a családdal való kapcsolattartás, látogatás valamilyen okból kifolyólag (távolság, érdektelenség, nincs családtag) nem biztosított. Az egyházi élet fontos alapgondolata az embertársainkon való segítségnyújtás, mely történhet közösségi szinten, vagy egyéni szükségletek alapján is. Nyíregyháza Város Református Egyházközség ezen intézmények fenntartójaként kiemelt feladatának tekinti az intézményekben lévő rászorulók emberek lelki, fizikai és pszichés problémáinak enyhítését és segítését is. Számos területen találta meg az összehangolt segítés módját az idősek, és hátrányos helyzetű csoportok megsegítésében, illetve eddig is kapcsolatokat épített az ezen a területen dolgozó civil szervezetekkel. A „Társadalmi integráció és közösségi szolidaritás erősítése a nyíregyházi református egyházi közösségekben” című projekt az eddigi tapasztalatokra és összefogásra építő tevékeny segítés programja. Végrehajtása során a konzorcium elsősorban az idős, demens, fogyatékos személyek, valamint családtagjaik társadalmi integrációját, az állapotukból fakadó hátrányok csökkentését, és társadalmi befogadásuk előmozdítását célozza. E cél elérése érdekében a közösségek megerősítése a legmegfelelőbb eszköz. A közösségek működéséhez szükség van egyrészt közösségi terekre - ezek a közösségi programok jelentős részének adna helyet és működési kereteket -, másrészt olyan programokra, amelyek elősegítik az érintettek közösség kohéziójának megerősítését, illetve a társadalmi integrációjukat. A tervezett programok esetében az emberek, mint társadalmi közösségek tagjai kerülnek a középpontba, függetlenül attól, hogy milyen betegséggel, vagy fogyatékossággal élnek. A programok megvalósítása során egyes hátrányos helyzetű csoportok el- és befogadását segítő társadalmi érzékenyítés a fő cél, melynek érdekében minél szélesebb társadalmi réteget, csoportot terveznek bevonni. A programok megvalósítását segítő közösségi terek kialakítása, illetve felújítása történt meg a program elején. Ezt követően a hangsúly a közösségi programokat, rendezvények szervezésére helyeződött át. A konzorciumi partnerek által megvalósított tevékenységek:

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése, lebonyolítása (családi információs napok szakmai tréningek, integrációs estek).

Érzékenyítő csoportos foglalkozások („tematikus hetek” 5 napos klub (Kézműves foglalkozások szervezése, több nemzedékes táborok szervezése).

Kommunikációs, konfliktuskezelés (tréningek lebonyolítása).

Közösségfejlesztés (gyülekezeti rétegalkalmak, mediációs napok, közösségi tér fejlesztése, kazettás terem és berendezése, demens udvar kialakítása, hátránykompenzációs fejlesztő program Református esték, önsegítő klubok, csoportok létrehozása, szakmai támogatás).

Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek (konferencia, szakmai műhely, szervezetfejlesztési tréningek presbiteri napok).

x