Híreink

Egyedül hit által üdvözülünk - Fáklyás felvonulás Nyíregyházán a reformáció emlékünnepén

Egyedül hit által üdvözülünk - Fáklyás felvonulás Nyíregyházán a reformáció emlékünnepén

  • november 1, 2023

Esernyők alatt és égő fáklyákkal, zsoltárokat énekelve vonult át a több száz lelket számláló gyülekezet templomunktól indulva, a városközponton át az evangélikus templomhoz október 31-én. Régi, szép hagyományt ápolunk azzal, hogy evangélikus testvéreinkkel közösen ünnepeljük a reformáció emléknapját. Noha egész délután bőven hullott az égi áldás, a nyíregyházi gyülekezetek közül eljöttek Kertvárosból, Örökösföldről, Nyírszőlősről a hívek, lelkipásztoraikkal együtt, hogy részesei legyünk az egyházunk…

Tovább olvasom
Gyülekezeti kirándulás a Károli Biblia hazájában

Gyülekezeti kirándulás a Károli Biblia hazájában

  • október 31, 2023

Verőfényes napsütésben indultunk a régóta tervezett gyülekezeti kirándulásunkra október 14-én. Magyar nemzetiségünk és református identitásunk ikonikus helyeit kerestük fel Vizsolyban és Kassán. Három generáció képviselői, összesen 180-an készülődtünk örömmel és lelki várakozással a sokat emlegetett, és ma már hungarikumnak minősített Vizsolyi Biblia megtekintésére. Magyar történelmünk viharos, ám dicső évszázadai pörögtek le szemünk előtt, amikor az idegenvezetésre vállalkozó lelkipásztorok beavattak…

Tovább olvasom
Presbiterválasztás 2023

Presbiterválasztás 2023

  • október 29, 2023

Kedves Egyháztagunk! A Magyarországi Református Egyház törvényes rendje szerint hatévente sor kerül a gyülekezetek presbiteri vezetőinek tisztújítására, így a mi gyülekezeti közösségünk is főgondnok, presbiterek és pótpresbiterek választása előtt áll. Az Egyházközség Választási Bizottsága elvégezte a fenti tisztségekre való jelölést, a Presbitérium pedig megállapította a jelöltek listáját. Így kerül sor 2023. november 12-én, a 8.30-kor, 10.30-kor és 17.30-kor kezdődő egyházközségi részközgyűléseken…

Tovább olvasom
Vári Zoltán intézményvezető bizonyságtétele az Európa Rádióban

Vári Zoltán intézményvezető bizonyságtétele az Európa Rádióban

  • október 28, 2023

 Az Európa Rádió Látogató című magazinműsorában Vári Zoltán, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Szivárvány Idősek Otthona intézményvezetője telefonos interjúban mondta el bizonyságtételét hitéről, életéről, betegségéről és gyógyulásáról. A hangfelvétel az alábbi videóban hallgatható vissza:

Tovább olvasom
Fogadalmat tettek az új jókais diákok, és szüleik.

Fogadalmat tettek az új jókais diákok, és szüleik.

  • október 9, 2023

Október 8-án vasánap a reggeli Istentiszteleten iskolánk és gyülekezetünk hagyományait követve fogadalmat tettek a jókais kisdiákok, és szüleik. Az ünnepi alkalmon az eskütételt követően a gyerekek "Jókais" kitűzőt kaptak ajándékba, amit gyülekezetünk lelkipásztorai, presbiterei és az iskola vezetői tűztek ki a gyerekek ruhájára. A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában műkődő Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvodában a 2023/24-es tanévben 88 diák kezdte meg a általános…

Tovább olvasom
Új épületszárnnyal bővült a Mustármag Református Bölcsőde

Új épületszárnnyal bővült a Mustármag Református Bölcsőde

  • október 6, 2023

ISTEN SEGEDELMÉVEL Új épületszárnnyal bővült a Mustármag Református Bölcsőde Október 6-án pénteken délután átadó ünnepségen megjelent díszvendégek mellett nagyon sok szülő is eljött gyermekével, hogy együtt örüljön és hálát adjon az Úrnak a most elkészült épületszárnyért. Az ünnepségen Gonda Petra kisiskolás zsoltáréneke, a gyülekezet ifjúsági csoportjának szolgálata és a Vásárhelyi László Református Művészeti Iskola néptánc koreográfiája után dr. Gaál Sándor esperes az egyházközségünk vezető lelkészének…

Tovább olvasom
x