Éljetek Istennek tetsző módon! - Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn

Éljetek Istennek tetsző módon! - Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn

  • október 15, 2021

2021. október 11. és 15. között csendeshetet szervezett a Nyírségi Református Egyházmegye közössége Berekfürdőn.

A hét során elgondolkodhattunk Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írt levelén. Vajon mikor élünk Isten tetszése szerint, aki az ő országába hív bennünket is? Dr. Gaál Sándor esperes úr kiemelte: a mércét nem önmagunkhoz, vagy a másik gyülekezethez szabjuk, hanem a mérce az Isten!

 Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn

Éppen ezért tisztáznunk kell kapcsolatunkat a Teremtővel! Az ember nemcsak egy hétre, egy évre, hanem az életen túlra tervez. Épp ezért a félelem, a nagyravágyás, más emberek elismerése helyett olyan életet érdemes élnünk, amely tájékozódásra alkalmas a többiek számára is. Az Úr követeiként akkor lesz tartásunk, ha ezt ki merjük mondani. A tömegben nem húzódhatunk meg, Isten országába csak személyesen  juthatunk be, ez a szent nyugtalanság vezéreljen bennünket. 

 Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn

Több mint 90 testvér, 19 gyülekezetből vettünk részt a Megbékélés Házában tartott csendeshéten. Lelki visszavonulás, a Biblia igéinek meghallgatása, közös éneklés, a befogadó gyülekezetekben végzett tevékenységek, ismereteink bővítése és számos élmény részesei lehettünk. A gyülekezetek képviselői bemutatkoztak, igen aktív hitéleti munkáról, sokféle rendezvényről, gyermekintézmények és idősotthonok fenntartásáról hallgattuk meg egymást. Testvéreink bizonyságtételei erősítették meg időnként ingadozó lelkiségünket: a hit útjára segíthet bennünket a szülő, a nagyszülő, a lelkipásztor, a presbiter, de a hitet egyedül Istentől kaphatjuk meg. Hiába gondolnánk, hogy hitre jutunk, ha járunk a templomba. Kerekasztal-beszélgetések, reggeli csendesség, esti áhítat és imáink megváltó Jézusunkhoz, teremtő Istenünkhöz világította meg a keresztyén ember számára is nehezen járható, akadályokkal teli utat. A közösség, mint Isten erőfeszítése a valódi kapcsolatunkat jelenti a teremtett világgal – emelte ki Nagy József örökösföldi lelkipásztor, a csendes hét vezetője. Ne keverjük össze a kapcsolatot – lásd internet, felületes ismeretségek – a tényleges és mély közösségi kötelékkel. Amikor nem akarunk közösséget, az Isten tervére mondunk nemet. A világjárvány rávilágított törékeny voltunkra, de remetekeresztények nem léteznek! Istennel való kapcsolatunkat csak a gyülekezeti közösségben lehet erősíteni.

 Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn
 Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn
 Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn

Őrállók lettünk, még akkor is, ha a megtérés útja mindenkinél más – hangoztatta Nagy Péter ramocsaházi lelkipásztor. A hajléktalanok közti szolgálatnál ismerte fel, hogy Isten ezeken a peremen élő embereken keresztül munkált. Az Istennel közösségben élő ember mindig szolgálatban van, ezt tartsuk szem előtt a családunk, a munkatársaink, a környezetünk körében egyaránt. A barátság, a szövetségkötés, az elköteleződés fontosságára irányította figyelmünket Vass László ibrányi lelkipásztor. Jézus szeretne velünk barátkozni, hisz példáját adta a legmagasabb rendű szeretnek, életét adta az övéiért.

 Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn
 Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn
 Egyházmegyei csendeshét Berekfürdőn

A Biblia nehéz olvasmány, mondják még a hitben járók közt is sokan. Pedig Isten nem egyes részeket ad nekünk, hanem a teljes Szentírást. A teljes kijelentésre van szükségünk a teremtett világban való eligazodáshoz – utaltak erre többen is.  Kocsis Áron hajdúnánási lelkész az ökogyülekezeti program tanácsosa a világmindenség fenntartásában, környezetünk megóvásában betöltött szerepünkről beszélt. A túlfogyasztás az emberi felelőtlenségről szól. Dócs Norbert ófehértói lelkipásztor a cigánymisszió aktuális és sürgető feladatairól osztotta meg a helyi tanodában szerzett tapasztalatait.

A napi ima Istenünkkel, Jézusunkkal és a Szentlélekkel való közösségünket emeli a hétköznapi tennivalók közül mennyei magasságba.

Ezen a héten közelebb kerültünk Istenhez. Nem szavakban, hanem mély elköteleződésben.

Áldás, Békesség a szolgálattevőkre és a megjelent testvérekre!

                                                                                      Volomné Tóth KornéliaHozzászólások

x