"Én Istenem!" - 104 fiatal tett konfirmációs fogadalmat

  • május 15, 2022

2022. május 15-én 104 nyolcadikos fiatal tett konfirmációs fogadalmat a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközségben. 

A 8.30-as istentiszteleten a Jókai Mór Református Iskola, a Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Krúdy Gyula Gimnázium 8. osztályos tanulói, míg a város többi iskolájából (Apáczai, Arany, Bem, Eötvös, Gárdonyi, Kazinczy, Kodály, Kossuth, Móra, Móricz, Szent Imre, Petőfi, Szent Miklós, Túróczy, Vécsey, Zelk, Zrínyi) érkező fiatalok konfirmáltak.

Konfirmáció
Konfirmáció
Konfirmáció

A gyülekezet nevében mindkét istentiszteleten Bodnár Máté lelkipásztor vezette a fogadalom- és hitvallástételt, majd felhatalmazta a fiatalokat a teljesjogú egyháztagságra, és meghívta őket a gyülekezet úrvacsorázó közösségébe. Ezután a konfirmandusok egyesével a lelkészekhez járultak, akik kézrátétellel áldották meg őket.

Konfirmáció

Dr. Mozga Róbert főgondnok köszöntötte a konfirmált fiatalokat, majd jelképesen a névsorban első tanulónak adta át a gyülekezet ajándékát: egy revideált újrfordítású Bibliát, a nőszövetség által készített könyvjelzőt, és a konfirmációs emléklapot.

Konfirmáció

Dr. Gaál Sándor esperes Hóseás könyve 2. részének 21-25. versei alapján hirdette Isten igéjét: "Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával.  Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom – így szól az Úr –, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt. Mert bevetem vele a földet, és akit „Nincs irgalom”-nak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, a „Nem népem”-nek ezt mondom: Népem vagy, ő pedig ezt mondja: Én Istenem!"

Nem létezhet szövetség nélküli emberi élet. Sokféle szerződést aláírtunk már, ne hagyjuk úgy el a templomot, hogy az Isten által felkínált szövetség papírjait jelképesen alá nem írjuk - mondta. Ebbe az Isten által felkínált kapcsolatba úgy lehet belépni, ahogyan a próféta teszi, egyszerű szavakkal: "Én Istenem!"

Konfirmáció
Konfirmáció
Konfirmáció

A most konfirmált fiatalok első úrvacsoravételére pünkösd első napján kerül sor. Pünkösd hétfőn indulnak a jelentkezők arra a beregdaróci kirándulásra, ahol belőlük fog megalakulni gyülekezetünk legújabb ifjúsági csoportja.

Nagy lehetőség a közösségbe való bekapcsolódásra a nyári hercegkúti ifjúsági tábor, amelyet az egyházmegye Ifjúsági Bizottsága szervez. (2022. július 31 - augusztus 5.)

Isten áldását kívánjuk most konfirmált fiatal testvéreink és családjaik életére!

A 8.30-as istentisztelet felvétele:

A 10.30-as istentisztelet felvétele: 

A konfirmáció összes képe megtekinthető itt: Hozzászólások

x