Felnőttként keresztelkedtek és tettek konfirmációs fogadalmat

Felnőttként keresztelkedtek és tettek konfirmációs fogadalmat

  • május 28, 2024

Akinek nem adatott meg, hogy a szülei, keresztszülei tartsák a keresztvíz alá, még lehetőséget ad számukra a Teremtő Isten, döntsenek saját akaratukból Krisztus követéséről. Felemelő érzés látni, hogy aki az élet tengerének viharában biztos pontot, kapaszkodót keresnek, hogyan vállalják önként a református egyházhoz tartozást. Mindezt azokkal a feltételekkel, hogy több hónapos előkészítő után számot adnak egyházi, bibliai, gyülekezeti ismeretükről, majd a gyülekezeti közösségben, Isten színe előtt tesznek vallást a hitükről. Immár komoly elszántságot, érett gondolkodást feltételezve, Jézus követésének belső parancsát tartják további életük alaptételének. Május 26-án templomunkban heten tettek fogadalmat, mint felnőtt konfirmandusok. 

Felnőttek keresztelője és konfirmációja

Pünkösdöt követően egy héttel még élénken él emlékezetünkben a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, a közösen vett úrvacsora. A gyülekezet tagjai lelkükben is fehér ruhát öltöttek, így éltük meg ezt vasárnap a 10:30-as istentiszteleten. Ketten még a keresztség sákramentumában is most részesültek. Felemelő megtapasztalás volt az Úr csodás működésének, hogy négy, magukról még mit sem tudó kisgyermekek mellett ők felnőttként hajtották fejüket a keresztvíz alá. Jézus körültekintő gondoskodását megláthattátok – fogalmazott dr. Gaál Sándor esperes úr – és azt, mit jelent Ővele járni. Az a Jézus hív az ő követésére, aki minden lehetőséggel bír. Nem is akármilyen távlatot kínál, hanem az örök élet bizonyosságát. Megváltótok hív felnőttként, ti már tudjátok, kivel van dolgotok. 

Felnőttek keresztelője és konfirmációja

Akartok-e az egyház kötelékébe tartozni? Elköteleződtetek-e Krisztus követésére? Fogadalomtételükben a konfirmandusok kinyilvánították: megismerték Isten irántuk való szeretetét, Jézus váltságát, Őt kívánják híven szolgálni, mint a Magyarországi Református Egyház tagjai. Áldást és személyes igét kaptak esperes úrtól. „Hagyd az Úrra a dolgaidat, ne félj, ne rettegj, veled van az Úr, ne csüggedj, én vagyok Istened” – mindezek nem csupán bölcseletek, hanem vezérfonalai lehetnek mindennapi életüknek. Eddig sem voltak egyedül: a Teremtő Atya gondoskodása vezette őket: ugyanis Ő készítette el a helyeket, a körülményeket, vezette el hozzájuk azokat az embereket, akik az élő Ige és a Szentlélek munkálkodása által elérték, hogy ez a hét testvér önként tegyen fogadalmat Jézushoz tartozásáról. 

Felnőttek keresztelője és konfirmációja

Dr. Mozga Róbert, a gyülekezet főgondnoka köszöntötte a frissen konfirmáltakat. Kiemelte, hosszú ideje láthatjuk az Úr munkálkodását. Ti itt testvéri közösséget találtok, éljétek meg az összetartozást a gyülekezetünkben, és minden pillanatban érezhetitek, Isten fogja a kezünket. A 32. zsoltárral köszöntöttek a konfirmáltakat: „Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.”

2024. május 26-án felnőttként konfirmáltak:

  • Balogh-Kiss Nikoletta
  • Czimmerman Regina
  • Erdei Gábor
  • Palágyi József Zsolt
  • Petróczy Viktória
  • Szűcs Ágnes
  • Szűcs Szabolcs

„Én is részese lehetek Isten országa építésének” – hangsúlyozta dr. Gaál Sándor esperes úr a prédikációjában. – „Ha ezt a ragaszkodást mindennapjaink természetes elemeként éljük meg, nemcsak átalakul a gondolkodásunk, világlátásunk, átsoroljuk a prioritásokat. Távlat nyílik meg előttünk, az örök élet távlata, és ha elfogadjuk az Igét: Légy hű mindhalálig! - az Úrral járhatjuk be földi utunkat, mindaddig, amíg színről színre láthatjuk Őt.” Ezzel a bizonyossággal köszöntötte a frissen konfirmált felnőtteket és fogadta be őket a gyülekezet közösségébe.

                                                                                          Volomné Tóth Kornélia

 

Az istentiszteletről készült videófelvétel megtekinthető itt: Hozzászólások

x