"Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten" - évzáró zenés áhítat

  • július 6, 2021

A fenti énekszöveg idézettel lehetne leginkább jellemezni a gyülekezeti Kórus életének elmúlt időszakát. A világjárvány miatti mintegy másfél évnyi kényszerszünet alatt nem volt lehetőségünk sem a rendszeres kóruspróbák megtartására, sem az ünnepek alkalmával megszokott énekes szolgálatokra. A fizikális távollét azonban nem jelentette a közösség lelki kapcsolatának megszűnését. Sőt, minden igyekezetünkkel azon voltunk, hogy a megpróbáltatások között is tudjuk egymást lélekben erősíteni, egy-egy telefonhívással vagy az online „kóruspróbákon” való beszélgetésekkel (ez utóbbin ugyanis az éneklés technikailag nem volt megoldható). 

Évzáró zenés áhítat

Amíg más közösségek az újrakezdés nehézségeivel küzdöttek, mi úgy éreztük, hogy ez év májusában szinte csak folytatnunk kellett a közös gyakorlást, amelyet egy időre „tartalék lángra kapcsoltunk”. Lehet, hogy a hangunk fénytelenebb volt, mint egy évvel azelőtt, de a tekintetünkben tükröződő ragyogás, melyet a viszontlátás öröme és az újra megélt testvéri közösség táplált, mindent feledtetni tudott.

Így kerülhetett sor 2021. június 27.-én vasárnap a 17.30-as Istentisztelet keretében hálaadó záró zenés áhítatunkra, amelyen a következő énekek hangzottak el:

 - Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten (gitáron kísért: Bodnár Máté)

- Osváth Viktor: 185. dicséret - Krisztus feltámadott

- Gárdonyi Zoltán: 356. dicséret - Felvirradt áldott, szép napunk

- Berkesi Sándor: Jöjj, Szentlélek Úr Isten

- Osváth Viktor: 377. dicséret - Szentlélek végy körül bennünket

- Az Úr vezessen végig az úton (zongorán kísért: Makay Klára)

Mindig igyekszünk a gyülekezeti kórus szolgálatának valódi célját megvalósítani, azaz az énekekkel a liturgia szerves részévé válni. Ezért az egyik alapvető lehetőséggel, a gyülekezettel való közös vagy az alternatim (váltakozó) énekléssel is gyakran élünk. Így hangzott el ezen az alkalmon is a 356. dicséret, melynek versszakait a gyülekezettel váltakozva énekeltük (páratlan versszakok közösen egy szólamban, páros versszakok a kórus többszólamú énekével). 

Évzáró zenés áhítat

Ehhez kapcsolódik másik alapvető törekvésünk, hogy a kórus repertoárját többségében gyülekezeti énekek többszólamú feldolgozásai képezzék. Így választottuk ki a zenés áhítaton elhangzó húsvéti és pünkösdi énekeket, valamint a szolgálatunk keretét képező két éneket is (ez utóbbiakat a hamarosan megjelenő új énekeskönyvből): Hűséged végtelen; Az Úr vezessen végig az úton.

Ezt a két éneket érezhetően bizonyságtételként énekelte a Kórus valamennyi tagja: Isten hűsége és vezetése nem csak az elmúlt időszak megélt tapasztalata, hanem a jövőre nézve bíztatás is mindannyiunk számára.

Kissné dr. Mogyorósi Pálma

kórusvezető

Az évzáró áhítat képei megtekinthetők itt:Hozzászólások

x