"Istenre kell helyezni a fókuszt" - Egyházmegyénk presbiterei találkoztak Nyíregyházán

  • április 9, 2024

Április 7-én Nyíregyházán találkoztak a Nyírségi Református Egyházmegye presbiterei. Az eseményen közel hatszáz fő részvételével zajlott, ahol az egyházmegye lelkipásztorai mellett a gyülekezetek régi és újonnan megválasztott presbiterei is jelen voltak. 

Nyírségi Református Egyházmegye Presbiteri Találkozó
Nyírségi Református Egyházmegye Presbiteri Találkozó
Nyírségi Református Egyházmegye Presbiteri Találkozó

A nagy létszámú hitvalló közösség több éneket is elénekelt közösen. Megható volt hallani Urunk dicsőítését fennálló énekként a 89. zsoltárban, fő énekként a 225. majd az igehirdetés végén a 384. énekekben. Mindezek mellett közös éneklésre hívta az egybegyűlteket Nt. Andrássy Gergely tiszanagyfalui lelkipásztor gitárja segítségével. 

Nyírségi Református Egyházmegye Presbiteri Találkozó

Az eseményen Igét hirdetett: Dr. Gaál Sándor. esperes-lelkipásztor. Ez követően köszöntőt mondott dr. Mozga Róbert a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség valamint Nyeste Ferenc a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnoka. 

Nyírségi Református Egyházmegye Presbiteri Találkozó
Nyírségi Református Egyházmegye Presbiteri Találkozó
Nyírségi Református Egyházmegye Presbiteri Találkozó

Ezt követően Dr. Sajtos Szilárd alezredes, lelkipásztor tartott előadást a protestáns tábori lelkipásztori szolgálatról. 

Nyírségi Református Egyházmegye Presbiteri Találkozó

Ezek után három bizonyságtételre került sor. Elsőként Szűcs Dénes a nyírteleki missziói gyülekezet egykori főgondnoka, majd Balogh Sándor nyírmeggyesi presbiter, végül Molnár Tibor a Nyírségi Református Egyházmegye főszámvevője, ramocsaházi presbiter tett bizonyságot hitéről. 

Nyírségi Református Egyházmegye Presbiteri Találkozó

Az esemény zárásaként köszöntötték az új presbitereket majd a találkozó szeretetvendégséggel fejeződött be. 

Az alkalom képei: Hozzászólások

x