Kézzel végzett igehirdetés - A kórházi imakör kirándulása

Kézzel végzett igehirdetés - A kórházi imakör kirándulása

  • június 26, 2023

Isten kezének nyomát láthattuk a beregi falvakon, amikor a megyei kórház kórházlelkészi szolgálatának imaköre Tákos, Csaroda és Beregdaróc Európa-szerte híres templomait kereste fel június 24-én. Találkozhattunk a településeken kimagasló tevékenységet végző személyekkel is. Az évzáró program a többéves múltra visszatekintő imakör áldásokban bővelkedő, megszentelt napjává nemesült. Terjék Judit kórházlelkész kiemelte: az imádság nemcsak rutin hétköznapi tevékenység, hanem Istenhez emeljük lelkünket, szívünket, gondolatainkat a betegek gyógyulásáért, a rászorulók helyzetének javításáért és a gyászolók vígasztalásáért. S akik ebben részt kérhetünk, magunk is tapasztaljuk a Teremtő gondoskodását közbenjáró imáinkért. S akiket felkerestünk, a maguk területén olyan egyszerűséggel, de közmegelégedésre gyakorolják hivatásukat, amely ragyog Isten gazdag áldásától. 

Kórházi imakör kirándulása

Filep Sándor, Tákos polgármestere több évtizede vezeti a 365 lelket számláló beregi falut. Annak örül, hogy a végeken tapasztalható elvándorlás náluk ismeretlen, inkább beköltöznek ide a fiatalok, jönnek Kárpátaljáról is, eladó házat nem találni. Sőt, csodás rendben tartott porták jelzik az itt élők igényességét. A kapuk tárva-nyitva, betörésről, lopásról sok éve nem is hallottak. Európa turisztikai térképein jelzik, feltétlen jöjjenek el a látogatók a fakazettás mennyezetű, sárból és gallyakból épült paticsfalú templomba elcsendesedni. Ki ne hagyják a beregi keresztszemeseket bemutató tájházat, de kopogjanak be bármelyik otthonba, nemcsak nagy becsben őrzik az ősök által varrt hímzéseket, hanem még ma is díszítik otthonaikat a terítők, abroszok, párnák, könyvjelzők. S ha már Tákosra vezetett az útjuk, a messze földön híres szatmári szilvalekvárt – a legízletesebb a nemtudom szilvából, cukor nélkül, egész éjjelen át, faüstben főzött változat – kóstolják meg. Az önkormányzat és a csaknem egész településen kizárólagos református egyházközség együttműködése példaértékű. Ezt megerősítette Kanyó László lelkipásztor is: itt a falunap istentisztelettel kezdődik, pályázataikat is egyeztetik, hogy a település számára a legjobbat hozzák ki belőle. Jótékonysági bált szerveznek rendszeresen, a segítők – 30-40 ember – irányítás nélkül is tudja a dolgát. Legutóbb 3,5 millió forint gyűlt össze egy beteg kislány gyógykezelésére. A szemre is tetszetős, tájba illeszkedő, tornácos házak a 2001-es árvíz után épültek, ugyanis a kockaházak megadták magukat, száz lett lakhatatlan és ugyanennyi épült ezekből az újakból. 

Kórházi imakör kirándulása

Virágok közt, szépen nyírt pázsit mellett, gondozott porták előtt vezet az út Tákos ékkövéhez, a református templomhoz. Malomkőre lépünk, mielőtt az Isten házába betennénk a lábunkat. Kanyó László tiszteletes úr 6 éve költözött ide a családjával a közeli Gelénesről. Büszkék is a falubeliek, hogy nekik helyben lakó lelkészük van! „Áldjon meg Téged az Úr és őrizzen meg Téged! Mózes 4. könyvéből emelte ki áhítatában a lelkipásztor, minden testi, lelki ajándékon legyen Isten áldása. Ezt láthatjuk egymáson. Még a hétköznapi elköszönésünkben is ezt mondjuk: Isten áldjon meg! Kissné Valika gondnok egy lelki idegenvezetőhöz is méltóan mutatja be a gyönyörű keresztszemes garnitúrával díszített, 257 éves templomot. Évszázadok futnak előttünk, magunk előtt látjuk a sárból és vesszőből, saját kezűleg emelt templomot. Mária Terézia ugyanis megtiltotta, hogy maradandó anyagból, kőből és téglából építkezzenek a reformátusok. A népakarat viszont győzött, és milyen az időt álló templom? Pusztított itt jeges ár, 2001-ben a nagy árvíz, de az Isten áldotta templom hősiesen ellenállt. A mennyezet 58 fakazettából áll, nincs két egyforma köztük, virágokkal, fontos dátumokkal, adományozók nevének megörökítésével vezetik a hívek tekintetét az ég felé. Ősi szellemi hagyatékot látunk a kazettákon, és olyan emelkedettség, nyugalom árad szét a lélekben, amellyel csak a cselekvő hit és a Szentlélek képes megáldani bennünket. A malomkőre épült szószék fölé a koronát Sárospatak mellől, a Megyer-hegyi tengerszemtől hozták ide és olyan hangvető technikát alkalmaztak, hogy hangosítás nélkül hallható a prédikáció. Tisztelve a hagyományokat, külön ülnek a férfiak és a nők, és a lelkész családjának is 3 osztatú, külön padot készítettek. Az első padot turulmadár ékesíti és december 24-én a napsugár rávetül, hirdetve az új élet kezdetét. A Műemlékfelügyelet is számon tartja a mezítlábas Notre Dame névre keresztelt, csodálatos templomot. 

Kórházi imakör kirándulása

Két kilométerrel arrébb, Csarodán tárt kapuval és nyitott szívvel fogad Medve Lászlóné Icuka, aki az ősök hagyományait követve keresztszemes kézimunkákba álmodja Isten és Ember kapcsolatát. Sok országban rakják megbecsült helyre az általa készített terítőket, párnákat, apró ajándéktárgyakat. A Kálvin téren álló templomunk gyönyörű garnitúráját is Icuka varrta ki sok hónapnyi munkával. Még az édesanyja mellett ülve, néhány éves kislányként látta, hogy kell forgatni a tűt, bánni az anyaggal, kiválasztani a mintát, mert azzal üzenünk. Mint például a templomunkat ékesítő drapérián a fiókáit önnön vérével tápláló pelikán látható, ez az odaadás és az önfeláldozás örök szimbóluma. „Még tévézés közben is varrok, nem tudnám tétlenül nézni az adást. Olyan felemelő érzés, amikor elkészül valami és látom az örömöt a megrendelő arcán. Rendszeresen vittem a munkáimat kiállításra. Ma már az unokám, a Vásárosnaményban élő, 12 éves Eszenyi Míra szintén elhívást érez a keresztszemesek varrásához. Nemsokára a falunapon láthatják az alkotásait. Pedig ráadásul balkezes, de igyekszem irányítani, hogy így is tudjon szépen öltögetni. Alig akad valaki a fiatalok, közt, aki követné ezt a csodálatos hagyományt.” 

Icuka igazi nagycsaládot tudhat magáénak. A szomszédban élnek az idős, gondozásra szoruló szülei. Gyermekei, unokái minden vasárnap jönnek töltekezni a családi fészek melegéből. A hatalmas kert, a háztartás mellett dolgozik, szabad idejében /?/ varr. A betegség őt sem kerüli el, de Istenhite, szeretete hihetetlen energiával látja el. Olyan elégedettséget sugároz a lénye, amely csak különös kegyelem árán kapható. 

Kórházi imakör kirándulása

Csaroda templomának bemutatását a gyülekezet gondnoka, Királyné Zsuzsa szakavatott tolmácsolásában halljuk. A 13. század közepéről már találhatók feljegyzések a kegyúri templomról. Katolikus hagyomány szerint szentek képei, Jézus és a szent család megjelenítése látható a téglára festett képeken. Kör alakú, felszentelési keresztet pingáltak minden falra. A szentek közül megjegyzem a mennyország kulcsát tartó Szent Péter, Szent Kristóf, az utazók védőszentje, és a Bibliát héberről latinra fordító Jeromos alakját. Történelmünkből ismerjük a Rédey-család kimagasló szerepvállalását, a templomban számos adományuk található. A magyar és a brit korona itt kapcsolódik össze, ugyanis Rédey Klaudia Zsuzsanna a jelenlegi brit uralkodó, III. Károly dédanyja. A Csarodához sok szállal kötődő család itt, az altemplomban nyugossza örök álmát. 

Kórházi imakör kirándulása

Imakörünk még felkeresi a Hét csillag Református Konferenciaközpontot Beregdarócon. Király Györgyné Irénke és munkatársai az igazi magyaros vendéglátás megtestesítői. Házias ízekkel várnak, a helyi szilva felhasználásával olyan linzert sütnek, amely tortacsodákkal vetekszik. A szomszédban magasodó, középkori templomban Kántor Béla gondnok szívélyesen, szeretettel kalauzol. Az 1330-as évekből már őriznek róla feljegyzést. Túlélte a templom az 1830-as földrengést. Fehérre meszelt falai közt kékre festett padok, kék-fehér hímzéssel készült Úr asztala terítő, és a karzatot is ékesítő garnitúra hirdeti az egyszerűséget, a tisztaságot és az igaz hitet. Ez utóbbiról szép bizonyságtétel hangzik el Kántor Béla ajkáról: 32 évig szenvedélyesen dohányzott, de a felesége kijózanító szavait megfogadva, kérte a szabadulást Istentől. Az Úr asztala előtt elmondott, mélyről jövő imáját Isten nemcsak meghallgatta, de olyan lelkierővel támogatta gyermekét, hogy az gond nélkül, egyik napról a másikra szakított az egészségrombolással. A templomban kórusok tartanak próbát, életre keltették a harmóniumot is. A Műemlékfelügyelőség szigorúan szabályoz, hogy még évszázadokon át szolgáljanak itt Isten dicsőségére.

Az imakör tagjai közösen elmondhattuk II. Rákóczi Ferenc fejedelem imáját, amelyben hitünk gyarapodását, a tudatlanok tanítását, a kölcsönös szeretet lángjának felgyújtását, a habozók bátorítását kérte a keresztény ország megújításáért fohászkodó fejedelem. Imaközösséget tartottunk, hálát adva az egész éves szolgálatért és a Teremtő Atya áldásáért.

Kép és szöveg Volomné Tóth KornéliaHozzászólások

x