Presbitériumunk küldöttsége Kárpátaljai testvérgyülekezetünkben

Presbitériumunk küldöttsége Kárpátaljai testvérgyülekezetünkben

  • április 28, 2019

„Itt is otthon vagytok” Ezzel köszöntött bennünket Főtiszteletű Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Főgondnoka, aki a Diakóniai Koordinációs Iroda igazgatója .és az általunk meglátogatott Bulcsúi Református Egyházközség gondnoka. A Beregsurány – Asztély közúti átkelőhely ukrán oldalán várta az egyházközségünkből érkező küldöttséget: Dr. Gaál Sándor lelkipásztort, Sápi Tamás gondnokot, Kis Böndi János és Tóth Sándor presbitereket. Ez a szeretetteljes köszöntés, fogadtatás ottlétünk minden óráját, percét atyafiságos sugárzással töltötte be. Bulcsúi megérkezésünket követően részletes tájékoztatást kaptunk az egyházkerületben végzett diakóniai munkáról, a sok-sok haladásról, kihívásokról.

A Beregszász városához tartozó településrész – Bulcsú -, visszakapta a kommunizmus ideje alatt elvett és más célokra használt templomát és megújította azt. Emellett a régi iskolát átépítette, szociális intézményeket hozott létre.

A 10 órakor kezdődő templomi istentisztelet előtt néhány szót váltottunk a presbitérium tagjaival is. A délelőtti történések legkiemelkedőbb órája, a megtelt templomban volt. A vendég igehirdető Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor volt. A bibliaolvasó kalauz szerinti igék alapján hirdette Isten üzenetét. Az éneklés során jó érzéssel töltött el, a férfiak énekhangjának erős kihallása.

A gyülekezet lelkipásztor Iván Gusztáv és családja is együtt ebédelt velünk, aki elmondta, hogy a kárpátaljai ifjúsági focikupa nyolcas döntőjébe jutott az egyházközségük csapata is. Jó eséllyel lehetnek a május elseji döntőnek részesei is.

Már a tízóraihoz és a gazdagon terített ebédlőasztalon ott volt a közösség sütödéjében sütött fehérkenyér is. Rászorultakat helyben sült kenyérrel is rendszeresen segélyezik.
Meglepően láthattuk, hogy a Máté írása szerinti szent evangélium 6, 33. versének ugyanazon igerésze van a szószéken, mint a mi templomunkban is „…keressétek először Istennek országát…” Ez az ige is felhatalmaz bennünket arra, hogy a kapcsolatunk fenntartása, építkezése tovább fejlődjön.


Kis Böndi János
presbiterHozzászólások

x

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ!

Részletes tájékoztatásért kattintson ide!