"Tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek!" - Felnőttek keresztelése és konfirmációja

  • május 1, 2022

Különleges istentiszteletet tartottak 2022. május 1-jén a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközségben, hiszen tizenkét felnőtt tett konfirmációs fogadalmat, és közülük heten keresztelkedtek meg ugyanezen az istentiszteleten.

Az ünnepi alkalmon Dr. Gaál Sándor esperes szolgáltatta ki a keresztség sákramentumát, majd a fogadalomtétel után kézrátétellel áldotta meg a konfirmáló felnőtteket.

Dr. Mozga Róbert főgondnok köszöntőjében kiemelte, hogy az anyák napjának ünnepén a gyülekezet legújabb tagjai a Mennyei Atyának napját is ünnepelhetik, hiszen Jézus Krisztus által Istennek gyermekeivé, a gyülekezeti tagoknak pedig testvéreivé lettek.

Felnőttek keresztelése és konfirmációja
Felnőttek keresztelése és konfirmációja
Felnőttek keresztelése és konfirmációja

Bodnár Máté lelkipásztor igehirdetésében a Római levél 6. fejezetének igéi alapján arról beszélt, hogy az Isten melletti elköteleződés nagy döntését egy olyan folyamatnak kell követnie, amelyben a hívő ember a tagjait egyenkénti szánja oda az Isten szolgálatára. Ez a megszentelődés. Ha valami összeköti az anyák napját, a munka ünnepét, és a konfirmáicó ünnepélyes eseményét, akkor az az odaadás. De nem mindegy, kinek adjuk oda önmagunkat.

Felnőttek keresztelése és konfirmációja

A most konfirmált felnőttek a jövőben a vasárnapi istentiszteletek mellett többek között a számukra tartott havonkénti bibliaórán vehetnek részt. Isten áldását kívánjuk keresztyén életükre!

Az istentisztelet videófelvétele:

Az alkalomról készült fényképek:Hozzászólások

x