2015. január 25. vasárnap
8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.  Úrvacsoraosztás
10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11. Úrvacsoraosztás
14.00 istentisztelet – Rozsrét
15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
18.00 istentisztelet – Evangélikus nagy templom, Ökumenikus imahét záró alkalma. Igehirdető: Dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, liturgus: Tóth László római katolikus plébános, énekkar: összkar.

2015. január 26. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 temetés – Hajdú János, 81. évet élt. Északi temető, főbejárati ravatalozó
17.00 női bibliaóra

2015. január 27. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
18.00 gyülekezeti bibliaóra – kazettás gyülekezeti terem, majd presbiteri gyűlés

2015. január 28. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem

2015. január 29. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
10.00 Baba-mama kör
13.00 temetés – Závodny Pálné, 88. évet élt. Északi temető
17.00 Nikodémusok órája

2015. január 30. péntek
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem
14.00 temetés – Gönczy Józsefné sz. Barna Margit, 97. évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó
17.00 ifjúsági bibliaóra

2015. február 1. vasárnap
8.00 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11., családi istentisztelet
9.00 istentisztelet – Örökösföld, Westsik Vilmos Középiskola
10.30 istentisztelet – templom, párhuzamosan gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 istentisztelet – Borbánya evangélikus templom
16.00 családos bibliaóra
17.30 istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2015. január 25-i, vasárnapi hirdetések

Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. Falcsik Ferencné sz. Domokos Ilona 87 évet élt.
2. Hegedüs Kálmán 60 évet élt.
3. Barta Gyula Zoltán 89 évet élt.
4. Ajtay István 54 évet élt.
5. Filep György 81 évet élt.
6. Reha Mihályné sz. Tóth Márta  93 évet élt.

Házasságkötésükre Isten áldását kérték:
Tóth Norbert és Hegedüs Andrea

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:
1. A Reformátusok Lapja, a kijáratnál megtalálható.
2. Énekkari próba vasárnap 9.00-kor.
3. Egyházközségünk Honlapjának címe: www.refnyiregyhaza.hu a vasárnapi  hirdetések ott megtalálhatók.
4. Február 3.-án, kedden 18 órától a Lepramisszió tart előadást gyülekezetünkben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Szóróplakátot a kijáratoknál lehet elvinni.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.