2017. január 29. vasárnap
8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
10.00 Istentisztelet – Rozsrét Betlehem Evangélikus Imaház.
10.30 Istentisztelet – templom, Gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 Istentisztelet – Borbánya evangélikus templom.
17.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2017. január 30. hétfő
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem.
10.00 temetés – Farkas Gyula 76 évet élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó.
11.00 temetés – Kiss Jenőné született Dombrády Erzsébet 91 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó.
13.00 temetés – Dolgos József László 61 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó.
14.00 temetés – Antal Istvánné született Csernyinyák Erzsébet 76 évet élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó.

2017. január 31. kedd
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem.
14.00 temetés – Molnár Károly 78 évet élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó.
15.00 temetés – Novákné Nuszer Ildikó 47 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó.
18.00 Gyülekezeti Bibliaóra – kazettás gyülekezeti terem.
18.00 Felnőtt konfirmációs felkészítő alkalom – Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.

2017. február 1. szerda
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem.
17.00 Kórus próba – Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.

2017. február 2. csütörtök
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem.
10.00 Baba-mama kör – Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.
10.00 temetés – Farkas Györgyné született Kardos Margit 64 évet élt. Északi temető, Korányi úti ravatalozó.
13.00 temetés – Szabó Sándorné született Borz Jolán 73 évet élt. Északi temető, Főbejárati ravatalozó.
17.00 Nikodémusok órája – Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.

2017. február 3. péntek
7.30-7.45 között reggeli áhítat – kazettás gyülekezeti terem.
16.00 Ifjúsági Bibliaóra – Gyülekezeti Ház, Kálvin tér 11.

2017. február 5. vasárnap
8.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.
9.00 Istentisztelet – Örökösföldön a Westsik Vilmos Iskola aulájában.
10.30 Istentisztelet – templom, Gyermek istentiszteletek, Kálvin tér 11.
15.00 Istentisztelet – Borbánya evangélikus templom.
17.30 Istentisztelet – templom, Kálvin tér 11.

2017. január 29-i, vasárnapi hirdetések

Kegyelettel emlékezünk azokra, akiknek az elmúlt héten álltunk meg a ravatalánál:
1. özv. Moldván Andrásné született Deák Erzsébet 75 évet élt.
2. Megyeri Istvánné született Márkus Irén 91 évet élt.
3. Rubóczki Pál Györgyné született Budaházi Edit 53 évet élt.
4. Kádárné Pivarnyik Ilona 67 évet élt.
5. özv. Frankli Sándorné született Szkubán Etelka 92 évet élt.
6. Fedor Miklósné született Pataki Margit 66 évet élt.

További hirdetések a gyülekezeti élet eseményeihez:
1. Választói névjegyzék megtekintése.
2. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy Örökösföldön a Szalag és Törzs utca sarkán levő telket egyházközségünk megvásárolta az Önkormányzattól a már felépült róm. és görögkatolikus templomok szomszédságában saját templom, gyülekezeti központ építése céljából.
Elérkezett tehát az ideje annak, hogy közadakozást hirdessünk arra a célra, hogy ott református templom épülhessen. Szeretettel kérjük, hogy akinek Isten indíttatást ad járuljon hozzá lehetősége szerint. Tisztelettel kérjük, hogy az anyagi tervezés érdekében ki-ki tegye meg felajánlását arra vonatkozóan, hogy a 2017. évben milyen összeggel kívánja, tudja támogatni tervünk megvalósítását. Abban az esetben is tegyük ezt meg, ha nem az év elején valósítjuk meg felajánlásunkat. Amely egy vagy több összegű is lehet, sőt havonkénti megbontásban is szeretettel elfogadjuk a támogatást.
Isten áldása legyen régóta megálmodott tervünk megvalósulásán.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.