3. Konfirmációs felkészítő – 2015.01.11.

1. Képek

 

 

2. Énekek

Énekek letöltése pdf formátumban.

 

3. Megtanulandó

A Fiú Isten: Jézus Krisztus

37. Kit küldött Isten a világ megváltására?
Szabadítót küldött, egyszülött Fiát: Jézus Krisztust.

38. Mikor és hol született Jézus?
Mintegy kétezer évvel ezelőtt, Betlehem városában.

39. Ki volt Jézus földi édesanyja
Szűz Mária.

40. Mit ünnepelünk Karácsonykor?
Jézus Krisztus születését.

41. Jézus Krisztus Isten volt vagy ember?
Mindkettő: valóságos Isten és valóságos ember egy személyben.

42. Hogyan nevezzük a Jézus Krisztus által hozott üzenetet?
Evangéliumnak, ami azt jelenti: örömhír. Örömüzenet arról, hogy Isten szeret minket.

43. Hogyan halt meg Jézus?
Önként és ártatlanul vállalta a legsúlyosabb halálbüntetést, a keresztre feszítést.

44. Miért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia?
Mert így fizetett meg az emberiség által elkövetett bűnökért.

45. Ki okozta Jézus halálát?
Ő értem, helyettem, miattam halt meg.

46. Mire emlékezünk Nagypénteken?
Nagypénteken Jézus kereszthalálára emlékezünk.

47. A halálban maradt-e az Úr Jézus?
Nem maradt a halálban, hanem harmadnapra feltámadt a halottak közül.

48. Milyen bizonyítékai vannak a feltámadásnak?
Az üres sír. Jézus megjelenései. A tanítványok megváltozott élete.

49. Mi a feltámadásban való hit következménye az életünkben?
Engedelmesség az új életben, reménység az örök életben.

50. Mit ünnepelünk húsvétkor?
Húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük.

51. Itt maradt-e a földön a feltámadott Jézus?
Nem, feltámadása után 40 nappal a tanítványok szeme láttára felment a mennybe.

52. Miért kellett Jézusnak visszamennie a mennybe?
Azért, hogy utat mutasson; hogy ügyvédünk legyen, és hogy Szentlelke által mindenkivel együtt lehessen.

53. Mit ígért Jézus a mennybemenetele előtt?
Azt, hogy vissza fog jönni.

54. Mit ünnepelünk áldozócsütörtökön?
Áldozócsütörtökön Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük.

A tananyag letöltése pdf formátumban.
 

Konfirmációs előkészítő alkalmak 2015-ben
vasárnap 14.30-tól!

  1. január 11.
  2. február 8.
  3. március 8.
  4. április 12.
  5. május 10.
  6. május 16-17. 8. osztályosok konfirmációja