Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! - Konfirmáció 2023.

Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! - Konfirmáció 2023.

  • május 16, 2023

Ünneplőbe öltöztek a lelkek, amikor május 13-án a gyülekezet közössége előtt fogadalmat tettek az előző nap sikeresen levizsgázó konfirmandus fiatalok. A fél 9-es istentiszteleten a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda tanulói, a fél 11-esen a város többi iskolájába járók kötelezték el magukat református egyházunk, gyülekezetünk és mindenekelőtt Isten színe előtt, hogy reformátushoz illő életet élnek, és majd saját családjukban is hitünk alapelveit figyelembe véve nevelik gyermekeiket. A templomunk zsúfolásig megtelt mindkét istentiszteleten, a szülők, keresztszülők, nagyszülők, családtagok, a gyülekezet lelkipásztorai, presbiterei és tagjai örömtől, meghatottságtól csillogó szemekkel nézték a 87 fiatalt, akik egy éves felkészülést követően ünnepélyesen tettek fogadalmat egész további életüket meghatározó konfirmációjuk alkalmából. Első alkalommal Pünkösdkor úrvacsorázhatnak családtagjaik és a gyülekezet közösségében. Egyúttal a választói névjegyzékbe is bekerülhetnek, amint elérik a 18. életévüket. Személyre szóló Igét kaptak, a lelkipásztorok egyenként megáldották őket.

Konfirmáció (2023.05.14. - 10.30)

Előző nap, a vizsga még megdobogtatta a szívüket. A 100 kérdés, amely felölelte a vallás, a reformátusság, a Biblia, a hit, az egyházközség alapvető téziseit, működését, nem iskolai körülmények közt zajlott. Az Úr asztala körül és a presbiterek, lelkipásztorok szokásos helyein ezúttal a vizsgázók ültek, és dr. Gaál Sándor esperes úr, gyülekezetünk vezető lelkipásztora köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte: hitvalló életük most kezdődik. Bodnár Máté lelkipásztor, ifjúsági vezető már előbbre tekintett: nem engedjük el a kezeteket a sikeres vizsga és a fogadalomtétel után sem – mondta -, mert a gyülekezetünk nemcsak szavakkal, hanem érdekes programokkal hívja legifjabb tagjait, kapcsolódjanak be a közösség vérkeringésébe. A Konfirmációs Wellness 2 napos lelki és szabadidős rendezvény lesz Beregdarócon június 4-5-én. A Nyírségi Református Egyházmegye konfirmandus focikupát hirdetett, nemcsak profi labdarúgóknak. Országos Ifjúsági Találkozót tartanak Zánkán július 24-29-e között, amelyre a határon túlról is érkeznek fiatalok. Pusztafalu ad otthont a Nyírségi Református Egyházmegye 15-25 éves tagjainak, erre a programra július 30-augusztus 4-e között kerül sor. Az új tanévtől péntekenként vadonatúj ifjúsági csoportot indít a gyülekezetünk.

Konfirmáció (2023.05.14. - 8.30)

Nem csukjuk be a templom és a szívünk ajtaját a sikeres vizsga és a fogadalomtétel után sem – emelte ki esperes úr. Új időszámítás kezdődik a konfirmandusok mindennapjaiban. Várja őket az egész gyülekezeti közösség, hitvalló életük első lépéseit megtették, mi nyitott szívvel, imáinkkal és gazdag programmal kínálunk nekik bekapcsolódási lehetőséget.

Hinni szeretnénk, hogy a Heidelbergi Káté, A Tízparancsolat ismerete nemcsak információként marad meg a felnövekvő református fiatalok tudatában.

                                                                                               Volomné Tóth Kornélia

A 8.30-as istentisztelet képei: 

A 8.30-as istentisztelet vágott videófelvétele: 

A 10.30-as istentisztelet képei: 

A 10.30-as istentisztelet élő videófelvétele: Hozzászólások

x