Felnőttek keresztelése és konfirmációja

Felnőttek keresztelése és konfirmációja

  • december 6, 2021

2021. december 5-én a délelőtti istentiszteleten három felnőtt részesült a keresztség sákramentumában és összesen nyolcan tettek konfirmációs fogadalmat.

A konfirmálók a gyülekezet 11 alkalmas felkészítő sorozatán vettek részt. Dr. Gaál Sándor esperes úr a fogadalomtétel után felhatalmazta őket a teljesjogú egyháztagságra, majd az ősgyülekezet gyakorlata szerint kézrátétellel áldotta meg mindegyiküket.

Felnőttek keresztelése és konfirmációja

Dr. Mozga Róbert főgondnok igével köszöntötte a gyülekezet legújabb tagjait, akiknek első úrvacsoravételére 2021 karácsonyán kerül majd sor.

Bodnár Máté lelkipásztor az 1Péter 1,3-9-ről szóló igehirdetésében kiemelte: ahogyan az újszülött csecsemő esetében is a legfontosabb kérdés, hogy hol fog élni, hogyan folytatódik a története, így az újjászületett keresztyén embernek is létkérdés, hogy ne forduljon vissza, ne ragadjon a jelenben vagy a jövőben, hanem az időket összekötő Isten szeretetében folytassa életútját.

Egyházközségünk tagjai lettek:

Ilkovics Zsófia
Huri Andrea
Bálega Nóra
Dr. Lőkös Eleonóra
Eszlári Zoltán
Orha József
Zsurkai-Gál Erika
Zsurkai József

Isten áldását kívánjuk mindannyiuk életére!

Az istentisztelet videófelvétele megtekinthető itt:

Fényképek az ünnepi alkalomról:Hozzászólások

x