Férfi délután Apák napján

Férfi délután Apák napján

  • június 19, 2023

Közel ötven férfitestvér részvételével június 18-án vasárnap első alkalommal szervezte meg gyülekezetünk "HITEM és HIVATÁSOM" címmel a Férfi délutánt egyházközségünkben. A kazettás teremben megrendezett találkozón kortól függetlenül gyülekezetünk fiatalabb és idősebb férfitagjai is képviseltették magukat. Férjek, családapák éppúgy részt vettek az eseményen, mint egyedülálló férfiak.

Hitem és hivatásom - gyülekezeti férfi délután

A rendezvényen előadást tartott Dr. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, emellett bizonyságtételeket hallhatunk Porcsalmy Zoltántól, Vári Zoltántól a Szivárvány Idősek Otthona intézményvezetőjétől és Kozma Róberttől gyülekezetünk tagjától. 

Hitem és hivatásom - gyülekezeti férfi délután
Hitem és hivatásom - gyülekezeti férfi délután
Hitem és hivatásom - gyülekezeti férfi délután

A délután és az egész rendezvény vezérfonala hit és hivatás összeegyeztetéséről valamint arról szólt, hogy férfiként (apaként, vezetőként, alkalmazottként) helyünkön vagyunk-e Krisztusban és munkahelyi közösségünkben tudjuk-e dicsőíteni az Istent és mások számára átadni az örömhírt.  

Hitem és hivatásom - gyülekezeti férfi délután

A Férfi délután a 17.30-as istentisztelettel zárult, amelyre a férfitestvérek családtagjai is eljöttek és meghallgathatták az erre az alkalomra alakult alkalmi "férfikórus" énekszolgálatát.

BTHozzászólások

x