Fogadalmat tettek konfirmandusaink

Fogadalmat tettek konfirmandusaink

  • május 17, 2024

A templom megtelt ünneplőkkel, a most konfirmált fiatalokat elkísérték a családtagok, a barátok. Az ünneplő gyülekezet tagjaival tanúi kívántak lenni a 102 fiatal fogadalomtételének, akik szombaton vizsgakörülmények közt adtak számot a felkészítő során szerzett hitbeli, egyházi, gyülekezeti ismeretükről. Május 12-én, országosan is a konfirmáció napját ünnepeljük, szép bizonyságtétel volt ez a közel egy éven át tartó előkészület végén. 

Konfirmáció

Még üres széket is alig lehetett találni, a templom hajói és karzatai a szokottnál is ünnepélyesebb külsőt öltöttek. Az elegáns ruhába öltözött fiúk és lányok bevonultak, és kezdetét vette a konfirmációs istentisztelet. 

A 8.30-as istentiszteleten a Jókai, a Túróczy és a Kossuth iskola, míg a 10.30-kor kezdődő alkalmon a többi intézményből érkező hittanosok fogadalmára került sor. A konfirmálók közül reggel Gáti Árpád és Lívia, míg a délelőtt folyamán Gál Olivér részesülhetett a keresztség sákramentumában. 

Konfirmáció
Konfirmáció
Konfirmáció

Bodnár Máté lelkipásztor örömmel foglalta össze az elmúlt hónapok történéseit. A jelentkezők az eredményes felkészülést követően a templomban adtak számot arról, hogy az a bizonyos 100 kérdés nemcsak az elméjükben ragadt meg, hanem a szívüket és a lelküket is áthatotta. Akarjátok-e követni Krisztust? – hangzott a lelkész kérdése. A tinédzserkorra jellemző impulzivitást ezúttal lecsendesítette az ünnepélyes külső és csak a Teremtő Isten a megmondhatója, hogy a szavakkal kimondott „igen” mennyire fakadt a lélek mélyéből. 

Konfirmáció

Az a tény, hogy ezt követően a gyülekezettel, fennállva, hallható szóval mondták el az Apostoli Hitvallást, bizonyára a tudatot és a szívet is átjárta. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy egyházunkhoz és gyülekezetünkhöz hűségesek lesztek? A fogadalom után a gyülekezet teljes jogú, úrvacsorát vehető tagjaivá nyilvánította a lelkipásztor az ünneplőbe öltözött lelkű fiatalokat. Sorban áldáshoz járultak a lelkészek elé, személyes Igét kaptak, amely hitünk szerint vezeti majd őket életük labirintusában. „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe”, ez az áldás summázata is lehetne a fontos útmutatásoknak. Ha mégis kétség gyötörne: „Ne félj, ne rettegj, mert veled van az Úr.” Élethosszig tartó parancsolatra is figyelmeztetett az Ige: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” 

Konfirmáció

Dr. Mozga Róbert főgondnok köszöntötte a frissen fogadalmat tett fiatalokat. „Szép áldó Igét kaptatok, és legyetek benne biztosak: nem vagytok egyedül. Isten és a gyülekezet is számon tart titeket. Legyetek hűséges tagjai az egyháznak és közösségünknek. Tudom, nem lesz könnyű, de a biztonságtudatok adjon erőt ehhez!” 

Konfirmáció

Dr. Gaál Sándor esperes úr ünnepi igehirdetésével folytatódott az istentisztelet. Az Ige szavai, Isten útmutatása, kétezer esztendőn átívelő hatása ma ugyanúgy elemelte lelkünket a hétköznapokból, mint ahogy a Szentföldön, vagy Kisázsiában a korabeli gyülekezetekben megtörtént. 

Az ünnepélyes külső, a virágillat, az orgonamuzsika régvolt konfirmációk emlékét hozta elénk. Bízunk benne, hogy a most fogadalmat tett 14-15 évesek tovább viszik hitüket a hétköznapjaikra, és az ünnep rangjára emelik a szertartásokat.

 Volomné Tóth Kornélia

A 8.30-as istentisztelet felvétele: 

A 10.30-as istentisztelet felvétele: 

A konfirmáción készült fényképek: Hozzászólások

x