Gyülekezeti kirándulás a Károli Biblia hazájában

Gyülekezeti kirándulás a Károli Biblia hazájában

  • október 31, 2023

Verőfényes napsütésben indultunk a régóta tervezett gyülekezeti kirándulásunkra október 14-én. Magyar nemzetiségünk és református identitásunk ikonikus helyeit kerestük fel Vizsolyban és Kassán. Három generáció képviselői, összesen 180-an készülődtünk örömmel és lelki várakozással a sokat emlegetett, és ma már hungarikumnak minősített Vizsolyi Biblia megtekintésére. Magyar történelmünk viharos, ám dicső évszázadai pörögtek le szemünk előtt, amikor az idegenvezetésre vállalkozó lelkipásztorok beavattak bennünket a vizsolyi templom, a látogatóközpont, a kassai dóm és a kassai gyülekezetnek otthont adó templom és a közösség mindennapjaiba. Semmit ne vegyünk természetesnek, minden kegyelem, hisz személyes életünk, sorsunk meghatározó eseményei az Isten tervének, Jézus megváltásának és a Szentlélek átölelő szeretetének megnyilvánulásai – hallottuk ezt többször dr. Gaál Sándor esperes úrtól, Gaálné Eszter tiszteletes asszonytól és Bodnár Máté lelkipásztortól. 

Gyülekezeti kirándulás (Vizsoly, Göncruszka, Kassa)

A zempléni hegyek fenséges vonulatai keretezték a panorámát. Elsőként Boldogkőváraljánál álltunk meg, majdnem mindannyian körbesétáltuk, időnként megmásztuk a közelmúltban felújított várat. Alföldhöz szokott szemünk és lelkünk nem győzött betelni a hegyek látványával. Kőhajtásnyira innen már a híres Vizsoly várt bennünket. A látogatók egymásnak adták a kilincset, szinte nincs olyan honfitársunk, aki életében egyszer ne keresné fel a Vizsolyi Bibliát. Kovács Zsolt Levente, a legkisebb – 30 lelket számláló - önálló hazai gyülekezet lelkipásztora mutatta be a református zarándokhelyet. 

Gyülekezeti kirándulás (Vizsoly, Göncruszka, Kassa)

Károli Gáspár elsőként fordította le, és látta el értelmező magyarázatokkal a világ legnagyobb példányszámú könyvét, a Bibliát. Beszélt a szent térnek minősülő templombelsőről, ahol a legnagyobb bűnösök is kegyelmet kaphattak, bűneik megvallása után. Részletezte a középkorig uralkodó kereszténységből kiváló protestáns irányzatokat. Rámutatott, hogy a pénzért megvásárolható kegyelem mennyire ellenkezik az Ige üzenetével, és szükségessé vált az egyház megreformálása. Szólt a bizalmas barát, Szenczi Molnár Albert szerepéről. A 300 kiadást megért, több 10 millió példányban megjelent Biblia magyar nemzeti identitásunk és reformátusságunk gyöngyszeme. A látogatóközpontban filmvetítés keretében pillanthattunk be a templom, Vizsoly történetébe. 1454-ben mezővárosi rangot kapott a település. Pálos szerzetesek is kedvelték, bortermesztést ők is sikerrel művelték. A tót, ruszin, sváb és zsidó családok lakta Vizsolyt I. Lajos királyi szálláshelynek minősítette. Nem köztudomású, de nekünk jó tudni, hogy Rákóczi anyagilag és politikailag is támogatta a Biblia kiadását. A Vizsolyi Biblia Látogatóközpont /amelyet Református Betlehemnek is neveznek/ mellett található a Mantskovit Bálint Nyomtatástörténeti Múzeum. 1590. július 20-án ezen a helyen készült el 800 példányban a magyar irodalom legnagyobb alkotása, amely számos üldöztetést is túlélt. 2015-től hungarikumnak minősítették. 

Gyülekezeti kirándulás (Vizsoly, Göncruszka, Kassa)
Gyülekezeti kirándulás (Vizsoly, Göncruszka, Kassa)
Gyülekezeti kirándulás (Vizsoly, Göncruszka, Kassa)

Tejjel és mézzel névre keresztelték Göncruszkán a református identitású éttermet. A fafaragással díszített, népi motívumokat gazdagon bemutató étterem és a terasz nemcsak a 180 fős gyülekezeti közösségünket tudta egyszerre megebédeltetni, de jöttek ide ünneplő családok, túristák nemcsak a környékről. 

Gyülekezeti kirándulás (Vizsoly, Göncruszka, Kassa)

Innen alig 30 kilométerre fekszik Kassa, amely a magyar történelem számos fontos eseményének a helyszínéül szolgált. Szombat délután lévén, nem egy esküvőt tartottak. A Szent Erzsébet főszékesegyház a mai Szlovákia legnagyobb méretű temploma, 5 ezer fős a befogadóképessége. Úgy tartják, hogy ez legkeletebben fekvő gótikus templom. Nekünk különösen szívünkhöz közeli, hogy II. Rákóczi Ferenc itt nyugszik az altemplomban. Rodostóból a hamvait 1906-ban hozták haza, és ma is koszorúk, virágcsokrok emlékeztetnek a nagyságos fejedelemre. Gyülekezetünk tagjai is elhelyezték az emlékezés virágait. 

Gyülekezeti kirándulás (Vizsoly, Göncruszka, Kassa)

A kassai református templomban még otthonosabban éreztük magunkat. A negyedszázada itt szolgáló lelkipásztor betekintést adott a magyar és a szlovák nyelven tartott istentiszteletek, és a gyülekezet történetébe. Visszaugrottunk az időben fél évezredet, és megtudtuk, hogy Bethlen Gábor fejedelem itt tartotta második esküvőjét Brandenburgi Katalinnal. Az 1658-ban épült templomot hol visszaadta Thököly, majd II. Rákóczi Ferenc, közben a Habsburgok elvették. A viharos történelmi múlt után nyugvópontra került a templom sorsa. Ma az Úr asztalán egy magyar és egy szlovák nyelvű Biblia fekszik. Sajnos, egyre kevesebb a magyar nemcsak a gyülekezetben, hanem egész Kassán is. A 230 ezer lelket számláló nagyvárosban a lakosság 3-4 százaléka, alig 8 ezer ember vallja magát magyarnak, bár jóval többen értik őseik nyelvét. A Márai Ferenc Általános Iskola, 1 szakközépiskola mellett 2020-ban református óvodát nyitottak. Reménység szerint, az intézmény bölcsője lehet a magyar megmaradásnak is. - Magyar nyelven hirdetünk igét, szlovák közegben – összegez a lelkipásztor. - Ám Isten igéje összeköt minket, megtaláljuk egymást. 

Gyülekezeti kirándulás (Vizsoly, Göncruszka, Kassa)
Gyülekezeti kirándulás (Vizsoly, Göncruszka, Kassa)
Gyülekezeti kirándulás (Vizsoly, Göncruszka, Kassa)

Gyülekezeti kirándulásunk lelki gazdagodással, szép élményekkel töltött el mindannyiunkat.

                                                                             Volomné Tóth KornéliaHozzászólások

x