Szivárvány Idősek Otthona

Szivárvány Idősek Otthona

Elérhetőségek

4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 11. (székhely)

Tel: +36 42 479-777,
E-mail: info@sostoiszivarvany.hu

Intézményvezető: Vári Zoltán
Mobil: +36 30 265 6989

Tájékoztatás felvétellel kapcsolatban: Tószeginé Vass Mónika
Hétfő - Szerda:
08:00-tól 11:00-ig és
14:00-től 15:30-ig
Péntek:
8:00-tól 11:00-ig
Tel.: +36 42-479-777 111-es mellék

4400 Nyíregyháza, Etel-köz 11-13. (telephely)

Tel: +36 42 444-122,
E-mail: etelkoz@sostoiszivarvany.hu

Telephelyvezető: Pappné dr. Papp Nikoletta

Tájékoztatás felvétellel kapcsolatban: Pappné dr. Papp Nikoletta telephelyvezetőnél

Szivárvány Idősek Otthona

Bemutatkozás

Működési területünk:

 • Szociális alapszolgáltatás esetében: a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás települései: Nyíregyháza, Nyírpazony, Kótaj, Sényő, Nyírtura, Napkor, Nyírtelek, Kálmánháza, Nagycserkesz.
 • Szociális szakellátás esetében: Nyíregyháza megyei jogú város és Nyírpazony község közigazgatási területe.

 

Az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti létszám:

A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Nyíregyháza legnagyobb ellátotti létszámmal működő integrált intézménye.
Intézményünkben szociális alap- és szakosított ellátást nyújtunk, összesen 380 férőhelyen.

 • Idősek Otthona 212 férőhely (demens ellátással együtt)
 • Idősek Otthona (Etel közi telephely) 50 férőhely (demens ellátással együtt)
 • Időskorúak Gondozóháza 30 férőhely
 • Pszichiátriai Betegek Otthona 33 férőhely
 • Fogyatékos Személyek Otthona 30 férőhely
 • Nappali ellátás 25 férőhely
Szivárvány Idősek Otthona

Igényelhető ellátások

Nappali ellátás

Igénybevevők köre: a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

Időskorú személyeknek nyújt alapszolgáltatást, ahol a nappali ellátás részeként, demens személyek is szolgáltatásban részesülnek.

 A hat napos nyitva tartás a következők szerint alakul:

 • hétfőtől-péntekig: 7:00-től 16:00-ig,
 • szombaton: 7:00-től 14:00-ig.

 

A nappali ellátás reggeli nyitva tartásával kívánjuk segíteni azt, hogy a hozzátartozók nyugodtan tudjanak elindulni munkahelyükre. További segítség a nyíregyházi ellátást igénybevevőknek az, hogy a szállítás térítésmentes.

A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el. /1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 84/A§-a alapján/

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai:

 • Intézményünk több egészségügyi szűrést szervez a bentlakók számára, így, ezeket a szolgáltatásokat a nappali ellátásban részesülők is igénybe tudják venni,
 • igény szerint meleg élelem biztosítása, kivéve időskorúak nappali ellátása esetén,
 • szabadidős programok, rendezvények szervezése,
 • napilapok, könyvtár szolgáltatásainak biztosítása,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése,
 • vérnyomás, vércukormérés,
 • a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • szakember irányításával tornaterem használata,
 • egyéni és csoporttorna biztosítása,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • pszichiáter, belgyógyász szakorvos, pszichológus szolgáltatásainak igénybevétele,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Demens személyek nappali ellátásánál:

 • alapvető célunk, hogy a demenciával küzdő idős ember szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és lelki egyensúlyának megtartása mellett élje az életét,
 • kognitív zavarai mellett is érzékelje azt a gondoskodó szeretet, amivel körbevesszük, olyan támogatást kapjon, amivel élvezni tudja az adott pillanat örömét, és késleltetni tudjuk az állapota rosszabbodását,
 • önellátási képessége megtartása mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát,
 • fontos számunkra, hogy aktívan töltse napjait, segítői közreműködéssel, ezért
 • egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi rendszerességgel,
 • az egyéni gondozási terv elkészítése a demencia centrum szakvéleménye és a szociális és mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján,
 • a tartalmas napirend, a változatos tevékenységi formák, foglalkozások segítik az ellátottak aktivitásának megtartását,
 • meglévő képességeiket minél hosszabb ideig megőrizzük és fejlesszük,
 • továbbá a biztonság megteremtése érdekében, gondozói felügyelet folyamatos biztosítása a nyitvatartási idő alatt.

További részletek a Szakmai Programban

Idősek Otthona

Az idősek otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátásról) gondoskodunk. 

Az idősek otthonában a törvényi előírások figyelembevételével került kialakításra az intézményi lakókörnyezet. Az épületek teljesen akadálymentesítettek, három szinten, öt pavilonban, a lakószobák egy,- kettő ágyasak.

Az ellátást igénybevevők részére, a második emeleti pavilonunkban egyágyas elhelyezésre lettek kialakítva a szobák. Házastársak részére apartman jellegű elhelyezést tudunk biztosítani. A szobákban működik a nővérhívó rendszer, valamennyi lakószoba tűzjelző készülékkel és vezetékes telefonkészülékkel van felszerelve.

A lakóink könnyebb tájékozódása érdekében a gondozási egységek folyosói és szobái, eltérő színekkel lettek megkülönböztetve.

Két lakószobához tartozik egy WC és egy zuhanyzó, kézmosóval, fürdőszoba szekrényekkel, és egyéb kényelmi eszközökkel ellátva.

Intézményünk telephelye Nyíregyháza, Etel-köz 11-13.sz alatt a Jósa városban található. A belváros közelsége miatt, a hozzátartozók előszeretettel választják az 50 férőhelyes otthont. A helyi autóbuszjárat igénybevételével könnyen megközelíthető. Elhelyezkedése optimális, mivel közel van a sóstói erdő, a nyíregyházi főiskola botanikus kertje, ahová néhány perc sétával eljuthatnak az otthon lakói. Négy pavilonban 1, 2, 3, illetve 4 ágyas lakószobába kerülnek elhelyezésre az ellátást igénylők. A szobák elsősorban intézményi bútorzattal vannak berendezésre.

Ellátandó célcsoport:

Az idősek otthonában, a székhely és a telephely esetében is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 68. § (1) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az alábbi diagrammon szemléltetjük a jelenlegi életkor szerinti megoszlást. Megfigyelhető, hogy többségben a női 80-90 éves korú ellátottjaink élnek otthonunkban.

További részletek a Szakmai Programban

Demens ellátó részleg

A demens ellátás célja, hogy az időskori demenciában szenvedők részére biztonságos, optimális gondozási környezetet, biztosítsunk ellátásuk során.  A mentálisan hanyatló idős emberek számára, fontos, hogy még mobilizálható készségeinek funkcionális megerősítésére, megőrzésére törekedjünk.

A demencia egy olyan tünet együttes, melyet a központi idegrendszer általában krónikus és progrediáló természetű megbetegedése okoz. A funkciózavarhoz társul az emocionális kontroll, a szociális viselkedés, és a motíváció károsodása.

Személyre szabott gondozási tervet készítünk team munkában, mely tartalmazza az aktuális fizikai és mentális állapotot. Cél a demencia folyamatának lassítása, különböző foglalkoztatási módszerek, (csoportfoglalkozások, memóriatréningek) egyéb tevékenységek alkalmazásával. Rögzítjük az ápolói-gondozói munka folyamatát, a segítségnyújtás megtervezését.

A demens lakók állapotfelméréseiben pszichológus, illetve szociális és mentálhigiénés munkatársak együttműködnek. Az állapotfelmérés MMS teszt segítségével történik, a szinten tartó fejlesztő foglalkozások napi rendszerességgel kerülnek megszervezésre, az adott gondozási egységben.

Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.

A demens ellátás biztosítása során, előtérbe helyeztük a biztonságos környezet megteremtését.

A demens ellátás területén a lakók elhelyezése 3 ágyas lakószobákban történik, mind a lakószobák, mind a közlekedő folyosó tágasak, és természetes fénnyel megvilágítottak, jelzésekkel ellátottak.

Ellátandó célcsoport:

Középsúlyos, - vagy súlyos demens szakvéleménnyel rendelkező idősek, akik térben - időben desorientaltak, mentális képességeik folyamatosan hanyatlanak.

Az a középsúlyos, illetve súlyos demencia kórképben szenvedő beteg vehető fel, akinek megbetegedését, kórképe súlyosságát a területileg illetékes Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott Demencia Centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével megállapítja, és igazolja.

Időskorúak Gondozóháza

Az időskorúak gondozóháza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 82.§.-nak megfelelően ellátást biztosít azon időskorú, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek számára, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból kifolyólag otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Ellátandó célcsoport:

A tartós bentlakásos elhelyezés iránti igény növekedésével párhuzamosan megjelent az átmeneti elhelyezést kérők száma. Évszakonként más-más okokat és időtartamokat nevesítve. Őszi-téli hónapokban a téli időjárás miatt, fűtési,- közlekedési, bevásárlási nehézségek okoznak gondot és ezért igénylik az elhelyezést 4-6 hónapos időtartamra.

Tavaszi, nyári időpontban lakásfelújítás, festés, fűtéskorszerűsítés idejére, illetve nyári üdülés, pihenés céljából 2-3 hetes, 1 hónapos elhelyezésre tartanak igényt. Az év teljes szakában hozzátartozó-gondozó kórházi kezelése céljából szeretnék gondozottjukat, ápoltjukat biztonságos helyen, szakszerű ellátásban tudni.

Az időskorúak gondozóházában az életkor szerinti megoszlásnál megfigyelhető, hogy kevesebb férfi igényli a szolgáltatást. Ez magyarázható a születéskor várható élettartammal.

Az ellátást igénybevevők számára 3 ágyas lakószobát tudunk biztosítani az ellátást igénybevevők számára. 2015-ben kisebb beruházást valósítottunk meg azért, hogy a lakóknak nyáron jobb közérzetet tudjunk biztosítani. A közlekedő folyosókra, nagyteljesítményű falra szerelhető ventillátorokat vásároltunk.

Pszichiátriai Betegek Otthona

A pszichiátriai betegek otthonában az önálló életvitelre nem képes, eltérő önellátási szinten lévő ellátottak egyénre szabott, minél magasabb szintű ellátása, önellátásuk mértékének javítása, illetve a meglévő képességeik minél hosszabb ideig való szinten tartása, szabadidejük tartalmas eltöltésének megszervezése, közösségi kapcsolataik fejlesztése, ezáltal életminőségük javítása. A pszichiátriai betegek otthonába 3 ágyas lakószobát tudunk biztosítani, az ellátást igénybevevők számára.

Ellátandó célcsoport:

Az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

Szivárvány Idősek Otthona

Álláshirdetések

Jelenleg nincsenek nyitott állásaink, de küldje el önéletrajzát adatbázisunkba.

Küldje el önéletrajzát

Önéletrajzát megkaptuk! Reagálni fogunk, amint aktuálissá válik!
Hiba történt! Kérem próbálkozzon újra később!
Szivárvány Idősek Otthona

Kapcsolat

Köszönjük az üzenetetét! Hamarosan reagálunk!
Hiba történt! Kérem próbálkozzon újra később!