"Ha igent mondotok, az legyen igen!" - Felnőttek konfirmációja gyülekezetünkben

  • július 7, 2021

2021. június 27-én 10 felnőtt tett konfirmációs fogadalmat a Nyíregyháza-Városi Református Templomban. Közülük hárman ezen az ünnepi istentisztelten részesültek a keresztség sákramentumában is.

Az igehirdetés alapigéjét Máté evangéliuma 5. fejezetéből hallgatta meg a gyülekezet. Jézus tanítása szerint nem esküdözéssel, hanem igazmondással, megbízhatóságunkkal kell szavainknak nyomatékot adni. A most konfirmálók számára is aktuálisan szólt az intés: "...ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van." (Máté 5,37)

Felnőttek konfirmációja

A konfirmált felnőtteket Dr. Gaál Sándor esperes úr hatalmazta fel a teljesjogú egyháztagságra, majd egyenként kézrátételes áldásban részesültek. A gyülekezet ajándékaként egy-egy áhítatos könyvet vehettek át.

A 2021.06.27-én konfirmáltak névsora:

Chrobák Zoltán

Keszthelyi István

Kozma Róbert

Nagyidai Balázs

Paluska Eszter

Rácz Tibor

Szabó Zoltán

Terjék Ákos

Terjék Dóra

Vitál Cintia Bettina

Azok számára, akik felnőttként döntenek úgy, hogy szeretnének a Református Egyház tagjává válni, és hitvallást tenni Jézus Krisztusról, minden évben 10+1 alkalmas sorozat indul. A következő ilyen lehetőséget 2021 őszére tervezzük. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.

Az ünnepi istentisztelet képei:

 
 


Hozzászólások

x