Istennek művét megismerni - Sietőné Fitos Éva tárlata a Kazettás Teremben

Istennek művét megismerni - Sietőné Fitos Éva tárlata a Kazettás Teremben

  • október 12, 2021

         Az ember életében az igazán nagy dolgok akkor következnek be, amikor elkezdődik a kapcsolata Istennel – emelte ki megnyitó szavaiban dr. Gaál Sándor esperes úr. Sietőné Fitos Éva, a Benczúr Gyula Képzőművészeti Kör tagja kiállításának megnyitóját szeptember 29-én, szép számú érdeklődő részvételével tartották a nyíregyházi templom kazettás termében. A Jókai Mór Református Általános Iskolájának nevében Mócsánné Nagy Ágnes igazgatónő köszöntötte a jelenlévőket, és az intézmény tanulói adtak ünnepi műsort. H. Németh Katalin grafikusművész, a Benczúr Gyula Képzőművészeti Kör vezetője a természet- és az élet szeretetét tükröző festmények, rajzok, csendéletek megszületéséről elmondta: alkotótársuk 30 éves könyvelői múlt után ment nyugdíjba és lényegében akkor kezdődött a festői pályája. A virágok Sietőné Fitos Éva képein a maguk természetességében láthatók. Pipacsok, petúniák, tulipánok, napraforgók hirdetik a természet sokszínűségét, és az alkotónak a világról, személyiségén átszűrődött benyomásait. Azért fest, mert szereti az alkotás folyamatát. Életútja jól példázza, hogy akkor is találkozhat valaki a művészettel, amikor aktív munkáját befejezi, és saját örömére és a befogadók gyönyörködtetésére, érzelmeik felkeltésére, világlátásuk alakítására veszi kezébe az ecsetet.

Kiállítás a Kazettás Teremben

         Amikor az ember belátja, hogy mindennek kezdete az Isten, ekkor alkotja meg a csodás képeket, szobrokat, komponál zenét – hangsúlyozta a Nyírségi Református Egyházmegye esperese, Dr. Gaál Sándor. – Mivel gyógyíthatunk? Szóval, öleléssel, képzőművészeti alkotással, kinek kinek elhívása szerint. Az emberi természet egyik sajátossága önnön mindenhatóságának tévképzete, ám amikor ezt túl tudja lépni, akkor következik be életében az áldásos időszak. Példaként Dávid király egyik megnyilatkozását emelte ki: a csillagos ég alatt megállva érezhetjük át a mindenható Isten nagyságát, emberfeletti voltát. Éjszaka láthatjuk a csillagokat, de a napba nem tudunk nézni – Ember és Isten kapcsolatába csak akkor tudunk bepillantani, ha elfogadjuk a Teremtő alkotását. Hitünk támaszt jelent számunkra az emberiséget foglalkoztató, örök kérdések megválaszolásában. Esperes úr Isten áldását kérte az alkotóra és közös imádsággal nyitotta meg az október 20-áig látogatható kiállítást.

Kiállítás a Kazettás Teremben

                  A tiszadadai születésű Sietőné Fitos Éva, noha gyermekkorától kezdve szívesen rajzolgatott, csak jóval később került a helyi művészvilág látókörébe. Soltész Albert festőművész hívta meg a Benczúr Gyula Képzőművészeti Körbe. Szeretettel tanítgatta Dávid Mihály, Balogh Géza művész-tanár, és ennek látható eredményeként társas és önálló kiállításon ismerhették meg alkotásait a Nyíregyháza patinás intézményeiben megtekinthető tárlatokon. Örömmel vette az alkotótáborokat, Tiszalökön, Nagybányán, Kapnikbányán, és Erdély más városaiban csiszolgatta tudását. Tájképek, csendéletek, portrék kelnek életre az olaj, a pasztell, az akvarell és a szén használatával. Mindig is az öröm vezette az ecsetemet – fogalmaz az alkotó -, 2 fiam, 2 unokám jelenti a családi összetartozást. Ám amikor konfirmáltam, letettem az esküt Isten előtt, tegyek bármit a világon, erőm szerint az ő dicsőségére munkálkodom.

                                                                                   Volomné Tóth Kornélia

 



Hozzászólások

x