"Konf." - Velünk van az Isten!

  • május 12, 2019

"Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?"

Erre a kérdésre több mint száz fiatal mondott igent 2019. május 12-én a Nyíregyháza-Városi Református Templomban.
A konfirmáció ünnepélyes alkalmára összesen 112-en készültek. Ők a város 22 oktatási intézményéből érkeztek, főleg 8. osztályos tanulók, de soraik között voltak idősebb gimnazisták illetve egy egyetemi hallgató is.

A május 11-i vizsgán a szülők és a presbitérium jelenlétében tettek a konfirmandusok vizsgát, amely a szeptember óta tartó felkészülés lezárását jelentette.

Konfirmáció

A vasárnap 8.30-kor és a 10.30-kor kezdődő istentiszteleteken zsúfolásig megtelt templomban tehettek fogadalmat a fiatalok, akik az Apostoli Hitvallás szavaival tettek bizonyságot Jézus Krisztusba vetett hitükről. Bodnár Máté lelkipásztor a Szentháromság Isten és az ő gyülekezete nevében meghívta és felhatalmazta a konfrimandusokat arra, hogy legyenek részesei az úrvacsorázó, szolgáló gyülekezeti közösségnek. Ezután az Egyházközség hat lelkipásztora kézrátétellel áldotta meg az újdonsült egyháztagokat.

Nyeste Ferenc egyházmegyei gondnok köszöntő szavak kíséretében adta át a gyülekezet ajándékát: egy revideált újfordítású Bibliát, és a konfirmációs emléklapot.

Konfirmáció

Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor az 5Móz 1,29-33-ról szóló igehirdetésében a naplóírás modern formáiról beszélve vont párhuzamot a Mózes korabeli Izrael életeseményei, és a 21. századi keresztyén nép "naplóbejegyzései" között: "Velünk van az Isten." - ez a konfirmáció üzenete. "Az Isten is konfirmál" - tette hozzá az igehirdető a figyelemfelkeltő kijelentést - "megerősítette eredeti szándékát, és nemcsak egyszer, egy alkalomra mondta ki, hogy velem van, hanem újra megerősítette a szívemben, hogy változatlanul szeret engem és soha el nem hagy."

A konfirmált fiatalok első úrvacsoravételére pünkösd vasárnap (június 9-én) kerül sor, majd június 10-11-én részt vesznek egy jutalomkiránduláson, és ezután a gyülekezet legújabb ifjúsági csoportjává formálódva gyakorolhatják tovább a hitüket egymás közösségében.

A 8.30-as istentisztelet felvétele:

A 10.30-as istentisztelet felvétele:

 Hozzászólások

x

Elhagyott lakáskulcsot találtunk!

Január 6-án, valószínűleg a 10.30-as istentiszteleten hagyott valaki a templomban egy lakáskucslot. A lelkészi hivatalban átvehető!