Lelkészbeiktatás, presbiterek fogadalomtétele

Lelkészbeiktatás, presbiterek fogadalomtétele

  • május 22, 2022

A 2022. május 22-i istentiszteleten iktatták be a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség lelkipásztori állásába Dr. Gaál Sándorné lelkésznőt, aki 2015 óta beosztott lelkészként szolgálat a gyülekezet közösségében. 

Lelkészbeiktatás, presbiteri fogadalomtétel

A beiktatás szolgálatát Koós Csaba Levente egyházmegyei lelkészi főjegyző végezte. Ő igehirdetésében József története alapján sorolta azokat a tulajdonságokat, amelyek Isten emberét méltóvá teszik az Ő hűséges szolgálatára. Ezek a komoly erkölcsi felelősségérzet, az Istentől jövő, gondviselő szeretet, és az Úrba vetett erős hit, hűséges bizalom.

A beiktatott lelkipásztort Dr. Mozga Róbert egyházközségi és Nyeste Ferenc egyházmegyei főgondnok köszöntötte, majd a gyülekezet lelkipásztorai kézfogással fejezték ki jókívánságaikat.

Lelkészbeiktatás, presbiteri fogadalomtétel
Lelkészbeiktatás, presbiteri fogadalomtétel
Lelkészbeiktatás, presbiteri fogadalomtétel

Tiszteletes asszony igehirdetésében a Róma 14,5-12 alapján tett bizonyságot arról, hogy a keresztyén embernek minden dolga az Úrért kell, hogy történjen. Ez az, ami összeköt minket, hogy a gyülekezet "sokszínű, de egyszívű" lehessen. A hitben gyengébbeket az erőseknek kell hordozniuk, de helyzettől függ, hogy éppen kicsinek vagy nagynak értékeljük magunkat.

Ugyanezen az istentiszteleti alkalmon került sor a megválasztott főgondnok és tizenegy pótpresbiter ünnepélyes fogadalomtételére, akik megválasztásával immár 40 fősre egészült ki az Egyházközség vezető testülete.

Lelkészbeiktatás, presbiteri fogadalomtétel
Lelkészbeiktatás, presbiteri fogadalomtétel
Lelkészbeiktatás, presbiteri fogadalomtétel

Az istentisztelet után a gyülekezeti tagok jóvoltából szeretetvendégségre hívták a jelenlévőket, a kazettás teremben és a gyülekezeti ház előterében gazdagon megterített süteményes, üdítős asztalok várták a beszélgetni vágyókat. Jó volt megtapasztalni ilyen módon is a közösség, az összetartozás erejét.

Az ünnepi istentisztelet videófelvétele itt látható:

Fényképek az ünnepségről: Hozzászólások

x