Lelkészt, főgondnokot, pótpresbitereket választott gyülekezetünk

Lelkészt, főgondnokot, pótpresbitereket választott gyülekezetünk

  • április 12, 2022

2022. április 10-én egyházközségi részközgyűléseket tartottak a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség istententiszteletei után, amelyeken sor került a korábban megüresedő lelkipásztori státusz betöltésére, illetve az eddig megbízott főgondnokként szolgáló dr. Mozga Róbert megválasztására, valamint 11 pótpresbiter választására.

A választói részközgyűléseken az alábbi eredmények születtek:

Dr. Gaál Sándornét a jelenlévő gyülekezeti tagok teljes egyhangúsággal az Egyházközség lelkipásztorává választották.

Dr. Mozga Róbertet 291 "igen" szavazattal főgondnoknak, Balogh Tamást, Dr. Gulácsi Tamást, Guti Lászlót, Dr. Jenei Pétert, Klincsik Attilát, Lukács Józsefet, Magyari Zoltánt, Nagy Gábort, Nagy Jánost, Révész Lászlót és Simon Tamást 293 "igen" szavazattal a gyülekezet pótpresbitereivé választották.

A választás eredménye a fellebezési időszak lejártával válik jogerőssé.

A megválasztott tisztségviselők életére és szolgálatára Isten gazdag áldását kívánjuk!Hozzászólások

x