Nemes harcba indulni - Felnőttkonfirmáció advent harmadik vasárnapján

Nemes harcba indulni - Felnőttkonfirmáció advent harmadik vasárnapján

  • december 15, 2019

Tizenegy férfi és négy nő tett konfirmációs fogadalmat advent harmadik vasárnapján a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközségben. A tizenöt felnőtthöz két középiskolás fiatal is csatlakozott, akik még nyolcadikosként tettek sikeres vizsgát, de nem tudtak részt venni társaikkal közösen  a májusi ünnepi istentiszteleten. 

A felnőttek közül hárman a keresztség sákramentumában is részesültek. 

Felnőttek konfirmációja
Felnőttek konfirmációja
Felnőttek konfirmációja

Megható pillanat volt a Dr. Gaál Sándor esperes úr által feltett kérdésre adott egységes válasz elhangzása:

"Kész vagytok-e arra, hogy hitetetek alapján elköteleződjetek a keresztyén élet folytatására és Jézus Krisztus követésére?" - "Kész vagyok."

A fogadalmat tett egyháztagok felhatalmazást kaptak a keresztyén élet gyakorlására, az úrvacsorával való rendszeres élésre. Ezután egyesével járultak az úrasztalához, ahol kézrátétellel kapták Isten áldását.

Felnőttek konfirmációja

Az istentisztelet folytatásában az igehirdetés a 2Tim 4,6-8 alapján szólt a gyülekezethez:

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.

Az istentiszteletet követően szeretetvendégség következett, ami jó alkalmat kínált a most konfirmált egyháztagok és a befogadó gyülekezet összetalálkozására és az ismerkedésre.

Felnőttek konfirmációja
Felnőttek konfirmációja
Felnőttek konfirmációja

A most konfirmált testvéreink első úrvacsoravételére karácsony ünnepén kerül sor. Az istentiszteleteken kívül a bibliaórákon való részvétel segíthet hitüket tovább mélyíteni, a közösség örömében tovább részesedni. Életükre Isten gazdag áldását kívánjuk!

Felnőttek konfirmációja

 

A következő felnőttkonfirmációs csoport 2020 januárjában indul. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet!

Az istentisztelet videófelvétele megtekinthető itt:

A felnőttek konfirmációján készült képek megtekinthetők itt:

 Hozzászólások

x

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ!

Részletes tájékoztatásért kattintson ide!