Szeretetbe kapaszkodva - Házasság Hete 2023.

Szeretetbe kapaszkodva - Házasság Hete 2023.

  • február 15, 2023

"Szeretetbe kapaszkodva" - ezt a mottót választották a Házasság Hete idei rendezvénysorozata jelmondatának. Gyülekezetünk lelki nyitottsággal és nagy várakozással fogadta dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász főorvos és neje, Tolnayné Csattos Márta gyógypedagógus érkezését. Február 11-én a kazettás teremben 52 házaspár és a szervező lelkészek köszöntötték a Budapest-Fasori Gyülekezet aktív tagjait.

Vigyázzatok Magatokra! – figyelmeztet az Ószövetségi ige aznapra rendelt szakasza és idézte mindezt köszöntőjében dr. Gaál Sándor esperes, gyülekezetünk vezető lelkipásztora. Az emberi elköteleződés legmagasabb fokáról, a házasságról mondta el nyitó gondolatait és foglalta imába mindazt a hálát és köszönetet, amelyet Istennel oszthatunk meg a kapott ajándékokért.

Házasság Hete 2023.

Isten nagy dolgot alkotott a házassággal – szögezte le bizonyságtétele elején Tolnay főorvos. – Amikor 2 élet összekapcsolódik és közösen folytatják útjukat, fontos meghatározni, hová és merre tartunk, mert nemcsak a megérkezés a lényeges, hanem az út maga is. Időközben megállunk, töltekezünk, és a bölcs ember tanácsot kér a tapasztalatokban már előttünk járóktól. Az út közben mi is elfogyunk, nem mindegy, hogy merre vetjük tekintetünket. Jeremiás prófétától idézett: vizsgáljuk meg útjainkat! Isten megítéli ezeket a választott utakat. A Teremtő ad gondolatokat, nem kell az ösztönszerű élettől félnünk! Megajándékozott hozzá a nyelv, a beszéd képességével. Nem véletlenül történt a bábeli zűrzavar, Isten megmutatta az embernek, mekkora kincs az értelmes, őszinte beszéd és mennyire hiányozhat, ha nélkülöznünk kell ezt az adományt.

Házasság Hete 2023.

Isten teremtőképessége ma sem szűnt meg – hangoztatta az előadó -, noha ma nem feltétlenül gondoljuk ezt napjainkban. Visszatérve a leplezetlen, őszinte beszédre, elmondta, a házaspároknak időről időre szükséges félelemmentesen megismerni egymás legmélyebb titkait, gondjait. Gyökeres változást tapasztalhatunk meg, ha Istennel is megosztjuk ezeket a vívódásainkat, örömeinket. Nagy ajándék, ha megértjük, hol a helye Isten Igéjének az életünkben. Engedjük, hogy az Ige átformáljon minket, hallgassuk meg a Teremtő szavát! Imádkozzunk együtt a társunkkal, olvassuk közösen a Bibliát! Az Istennel való közösség láthatatlanul átformál minket, átemel a hétköznapi ügyeken, elsimítja az érdes felületeket, megsokszorozza az örömöket.

Házasság Hete 2023.
Házasság Hete 2023.
Házasság Hete 2023.

A 4 gyermeket hitben nevelő család életútja korábban nehezen tűnt elképzelhetőnek Tolnayné Márta számára. Művelt, egyedülálló, a világra nyitott, sokat utazó emberként látta a jövőjét. A jó terve helyett azonban Isten egy még jobb tervet készített számára. Először is férjhez ment, és saját értékrendje kissé megváltozott. Négyévente születtek a gyermekei, a világi karrierépítést háttérbe szorították a kicsikkel szokásos teendők. Bár tehetségtelennek érezte magát anyaként – ez valószínűleg a mindig is magasra tett mércéből fakad -, igyekezett a legtöbbet és a legjobbat kihozni a helyzetéből. Minden szeretetet, törődést megadott a gyermekeinek, támogatta a gyakran távol lévő, ügyeleteket ellátó szülészorvos férjét, a saját szakmája, hivatása mindinkább körön kívülre csúszott. Mígnem egyszer látássérült középiskolásokat korrepetált és kidolgozott számukra olyan technikákat, hogy minél kevésbé érezzék a fogyatékkal élők feszítő gondjait. Azóta még tovább bővítette a repertoárt, a felnőttként megvakultaknak állított össze egy rehabilitációs programot. Nem véletlenül esett a választása erre a szakterületre, saját maga is megtapasztalta ezt a hátrányt. Ám Márta asszony Istent hívta segítségül, ha már ezzel kell neki is szembesülnie, ne a sebeit nyalogassa, hanem hozza ki ebből a helyzetből a jót és adjon kapaszkodót sorstársainak. Az emberi kétségbeesés, a panaszkodás helyett az Úrtól kért útmutatást. Bőséggel megkapta az áldást. Sőt, még ráadást is. A lánya megkérdezte tőle, nem baj, hogy ő otthon marad a gyerekeivel? Szeretne nekik olyan gyerekkort biztosítani, mint amilyenben neki lehetett része. Kell ennél nagyobb elismerés egy édesanyának? Ha addig voltak benne kételyek a karrier és a család összeegyeztetéséről, tökéletes választ kapott a döntése helyes voltáról.

Házasság Hete 2023.

Amikor visszament dolgozni, még 20, eredményes szakmai évet teljesített. A nyugdíjazásakor ismét szembesült a dilemmával: már csak a halált várja, vagy tehet még valamit? Isten rendelése ismét kopogtatott az ajtaján, egy alapítványnál számítottak a tudására. A hittapasztalatait pedig a házassággondozó misszió keretében adhatja át az életre szóló döntés előtt állóknak. Ma is kínlódnak a fiatalok, hogyan egyeztessék össze a karriert a keresztyén élettel? Nem annyira nehéz ez, mint elsőre látszik – hangoztatja -, hisz garanciát nyerhetünk az örökéletre, ha meghallgatjuk és meghalljuk Isten szavát a döntéseink előtt.

Tolnay főorvosnak is össze kellett egyeztetni személyes értékrendjét az orvosi elvárásokkal szemben. Repülőgépszerelést tanult, dolgozott a szakmában, amikor nem tudta a gyógyítás iránti vágyát tovább a szőnyeg alá söpörni, és kortársaihoz viszonyítva később doktorált. Bár sebésznek készült, de Budapest helyett Szombathelyen vagy Sátoraljaújhelyen kínáltak állást. Kikötött a szülészet mellett, de a teremtésvédelem belső parancsa miatt abortuszt nem végzett volna. A kor átpolitizált szakmai irányítása miatt a műtőt a terhesgondozásra cserélte. Ő is a maximumot akarta kihozni az új helyzetből: ultrahangspecialista lett és az endokrinológia napi gyakorlatát sajátította el.

Házasság Hete 2023.

Istennek gondja van ránk! – foglalta össze saját és családja tapasztalatát. Mély hitük és az útjuk során kapott áldások elégedett, boldog házaspárrá formálták őket. Ma úgy élnek, mint a nászutasok – nevettek össze -, igeolvasás az ágyban, lepihenés vasárnap délután. Szeretetkapcsolatuk ékessége, hogy mind a 4 gyerekük döntött Isten mellett.

A házaspárok kérdéseket kaptak és keresték meg rá, az őszinte, közös válaszaikat. Az imakeretbe foglalt programot finom vacsorával, testvéri beszélgetéssel zártuk.

Volomné Tóth Kornélia

A Tolnay házaspár bizonyságtétele (egy másik szemszögből) az alábbi videóban is meghallgatható:

 

A reformatus.hu-n megjelent interjú pedig ezen a linken érhető el.

A 2023-as Házasság Hete alkalom képei:Hozzászólások

x